Om konfliktkonton

Vilket problem har du med ditt konfliktkonto?

  • Jag vet inte vad ett konfliktkonto är
  • Jag kan inte komma åt det här kontot
  • Jag vill föra över data från mitt konfliktkonto till mitt Google Apps-konto
  • Jag vill logga in med min e-postadress för Google Apps

Försöker du logga in på www.gmail.com eller mail.google.com?

  • Ja
  • Nej

Fungerade detta?

  • Ja
  • Nej