Informacje o kontach w konflikcie

Na czym polega Twój problem z kontem w konflikcie:
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?