Informacje o kontach w konflikcie

Na czym polega Twój problem z kontem w konflikcie: