O računima u sukobu

Koju poteškoću imate s računom u sukobu?