O računima u sukobu

Koju poteškoću imate s računom u sukobu?

  • Ne znam što je račun u sukobu
  • Ne mogu pristupiti ovom računu
  • Želim prenijeti podatke sa svojeg računa u sukobu na svoj Google račun
  • Želim se prijaviti putem svoje e-adrese za Google Apps

Pokušavate li se prijaviti na www.gmail.com ili na mail.google.com?

  • Da
  • Ne

Je li to uspjelo?

  • Da
  • Ne