Tungkol sa mga hindi tugmang account

Anong isyu ang mayroon ka sa iyong hindi tugmang account?

  • Hindi ko alam kung ano ang isang hindi tugmang account
  • Hindi ko ma-access ang account na ito
  • Nais kong maglipat ng data mula sa aking hindi tugmang account patungo sa aking Google Apps account
  • Nais kong mag-sign in gamit ang aking Google Apps email address

Sinusubukan mo bang mag-sign in sa www.gmail.com or mail.google.com?

  • Oo
  • Hindi

Gumana ba ito?

  • Oo
  • Hindi