Σχετικά με λογαριασμούς που βρίσκονται σε διένεξη

Τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε με το λογαριασμό σας που βρίσκεται σε διένεξη;