Quant als comptes conflictius

Quin problema teniu amb el compte conflictiu?

  • No sé què és un compte conflictiu
  • No puc accedir a aquest compte
  • Vull transferir les dades del compte conflictiu al meu compte de Google Apps
  • Vull iniciar la sessió amb la meva adreça electrònica de Google Apps

Proveu d'iniciar la sessió a www.gmail.com o a mail.google.com?

  • No

Ha funcionat?

  • No