Vilket problem har du med ditt konfliktkonto?

Jag vet inte vad ett konfliktkonto är

Jag vill föra över data från mitt konfliktkonto till mitt Google Apps-konto

    Jag vill logga in med min e-postadress för Google Apps

    Jag vill inte ha den tilldelade tillfälliga adressen som den e-postadress jag loggar in med

      Jag behöver inte det här kontot längre