Koju poteškoću imate s računom u sukobu?

Ne znam što je račun u sukobu

Ne mogu pristupiti ovom računu

Želim prenijeti podatke sa svojeg računa u sukobu na svoj Google račun

Želim se prijaviti putem svoje e-adrese za Google Apps