Nasabihan upang i-reset ang aking password

Kung nasabihan kang i-reset ang password sa iyong account, iyon ay dahil natukoy namin na ang iyong kasalukuyang password ay hindi sapat na malakas. Gusto naming matiyak na ikaw lamang ang may access sa iyong account. Para sa iyong proteksyon, mangyaring pumili ng bagong password.

Narito ang ilang mga tip upang matulungan kang lumikha ng malakas na password:

  • Tiyakin na ang iyong password ay hindi bababa sa walong character sa haba.
  • Pagsamahin ang mga numero at titik, at huwag magsama ng karaniwang ginagamit na mga salita.
  • Pumili ng salita o acronym at magpasok ng mga numero sa pagitan ng ilang mga titik.
  • Magsama ng mga bantas.
  • Pagsamahin ang capital at lowercase na mga titik.

Para sa seguridad, nirerekumenda namin na huwag muling gumamit ng mga password na nauugnay sa iyong email address o anumang iba pang uri ng account.

Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala na maaaring naidulot nito, at salamat sa iyong pakikipagtulungan.