การได้รับแจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

หากคุณได้รับแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Google โปรดล้างแคชและคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ และลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

หากคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ คุณอาจกำลังเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Google จากหลังไฟร์วอลล์ พร็อกซี หรือโปรแกรมป้องกันไวรัส ในกรณีนี้ ให้ปิดใช้งานโปรแกรมนั้นชั่วคราวและลองลงชื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ Google หากการปิดใช้งานโปรแกรมแล้วสามารถแก้ปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่ได้ แสดงว่าซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มีแน้วโน้มจะเป็นปัญหา

เราขอแนะนำให้คุณสอบถามศูนย์สนับสนุนออนไลน์ของโปรแกรมนั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่อาจขัดขวางความสามารถในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณ