Cách Google giúp bạn quản lý dữ liệu thông qua trang Hoạt động của tôi

Các công cụ bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn kiểm soát và bảo vệ dữ liệu của mình. Dựa trên các tùy chọn Kiểm soát hoạt động bạn thiết lập, hoạt động của bạn trên các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google có thể được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể sử dụng trang Hoạt động của tôi để xem và xóa hoạt động này, chẳng hạn như nội dung bạn đã tìm kiếm, bài viết bạn đã đọc và video bạn đã xem.

Hoạt động bạn giữ lại giúp Google cung cấp cho bạn nhiều trải nghiệm cá nhân hóa hơn, bao gồm cả khả năng tìm kiếm nhanh hơn, nội dung đề xuất tự động và trang chủ YouTube phù hợp hơn. Nếu bạn xóa một hoạt động, hoạt động đó không còn được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Google nữa.

Cách hoạt động của Hoạt động của tôi

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn Kiểm soát hoạt động để chọn hoạt động được lưu trữ trong Tài khoản Google và tùy chỉnh các tùy chọn cài đặt quyền riêng tư cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hoạt động này có thể xảy ra trong quá trình bạn sử dụng các sản phẩm của Google (hoặc các trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng dịch vụ của Google) khi đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Khi dữ liệu này được lưu, bạn có thể làm những việc sau qua trang Hoạt động của tôi:

Hoạt động và nội dung được lưu ở những nơi khác

Cách Google bảo vệ hoạt động của bạn

Để duy trì hoạt động của bạn ở chế độ riêng tư:

  • Tài khoản Google của bạn đi kèm với các tính năng bảo mật tích hợp sẵn được thiết kế để phát hiện và chặn các mối đe dọa như nội dung rác, phần mềm độc hại, vi rút và tin tặc.
  • Hoạt động của bạn được lưu trữ một cách an toàn bằng phương thức mã hóa hàng đầu trong ngành.
  • Mỗi Tài khoản Google đều có hoạt động riêng. Nếu bạn có nhiều Tài khoản Google, hoạt động trong mỗi tài khoản sẽ được lưu trữ ở các nơi riêng biệt.
  • Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai.

Cách kiểm soát hoạt động của bạn

Google có các tùy chọn Kiểm soát hoạt động để giúp bạn chọn dữ liệu được lưu trữ trong Tài khoản Google và tùy chỉnh các tùy chọn cài đặt bảo mật cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bạn có thể xóa dữ liệu khỏi Hoạt động của tôi hoặc xóa Lịch sử vị trí khỏi Dòng thời gian của bạn bất cứ lúc nào. Sau đó, chúng tôi tuân theo một chính sách để xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi máy chủ dự phòng của chúng tôi một cách an toàn. Bạn sẽ không thể khôi phục dữ liệu này. Để đáp ứng các mục đích kinh doanh hoặc tuân thủ pháp luật, Google phải giữ lại một số loại dữ liệu nhất định trong một khoảng thời gian dài.

Bạn cũng có thể chọn tải hoạt động của mình xuống bất cứ lúc nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?