Quản lý dữ liệu của bạn trên Google thông qua trang Hoạt động của tôi

Bạn có thể sử dụng các công cụ bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi để kiểm soát và bảo vệ dữ liệu của mình. Tài khoản Google có thể lưu hoạt động của bạn trên:

 • Google Sites
 • Ứng dụng 
 • Dịch vụ 

Tài khoản Google lưu dữ liệu dựa trên các chế độ Kiểm soát hoạt động của bạn.

Bạn có thể sử dụng trang Hoạt động của tôi để tìm và xoá

 • Chủ đề bạn tìm kiếm
 • Bài viết bạn đọc
 • Video bạn xem

Hoạt động đã lưu sẽ giúp bạn có trải nghiệm phù hợp bao gồm:

 • Tìm kiếm nhanh hơn 
 • Nội dung đề xuất
 • Trang chủ YouTube hữu ích hơn 

Nếu bạn xoá một hoạt động, hoạt động đó sẽ không được dùng để cá nhân hoá trải nghiệm của bạn trên Google.

Cách hoạt động của trang Hoạt động của tôi

Sử dụng các chế độ Kiểm soát hoạt động để:

 • Chọn hoạt động bạn muốn lưu vào tài khoản của mình.
 • Tuỳ chỉnh các chế độ cài đặt quyền riêng tư cho phù hợp với nhu cầu của bạn. 

Hoạt động bắt nguồn từ việc bạn sử dụng: 

 • Sản phẩm của Google
 • Trang web
 • Ứng dụng
 • Thiết bị sử dụng các dịch vụ của Google khi bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google

Trang Hoạt động của tôi cho phép bạn dùng dữ liệu đã lưu để:

Cách Google lưu hoạt động và nội dung ở những nơi khác

Cách Google bảo mật hoạt động của bạn

Kiểm soát hoạt động của bạn

Các chế độ Kiểm soát hoạt động của Google giúp bạn

 • Chọn dữ liệu mà Tài khoản Google của bạn lưu trữ.
 • Tuỳ chỉnh các chế độ cài đặt quyền riêng tư cho phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Lúc nào bạn cũng có thể xoá: 

Để phục vụ một số mục đích, như yêu cầu của hoạt động kinh doanh hoặc yêu cầu pháp lý, Google có thể lưu giữ một số dữ liệu trong một khoảng thời gian.

Bạn luôn có thể tải hoạt động của mình xuống.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Chào mừng bạn đến với Tài khoản Google!

Chúng tôi nhận thấy bạn có Tài khoản Google mới! Hãy tìm hiểu cách cải thiện trải nghiệm thông qua danh sách kiểm tra Tài khoản Google của bạn.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính