Cách Google giúp bạn quản lý dữ liệu thông qua trang Hoạt động của tôi

Các công cụ bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn kiểm soát và bảo vệ dữ liệu của mình. Dựa trên các chế độ Kiểm soát hoạt động bạn thiết lập, hoạt động của bạn trên các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google có thể được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể sử dụng trang Hoạt động của tôi để tìm và xoá hoạt động này, chẳng hạn như nội dung bạn đã tìm kiếm, bài viết bạn đã đọc và video bạn đã xem.

Hoạt động bạn lưu giữ giúp Google cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn, bao gồm cả việc tăng tốc độ tìm kiếm và tự động đề xuất nội dung, cùng một trang chủ YouTube hữu ích hơn. Nếu bạn xoá một hoạt động, hoạt động đó không còn được dùng để tuỳ chỉnh trải nghiệm cho phù hợp với bạn trên Google nữa.

Cách hoạt động của trang Hoạt động của tôi

Bạn có thể sử dụng các chế độ Kiểm soát hoạt động để chọn hoạt động được lưu trữ trong Tài khoản Google và tuỳ chỉnh các chế độ cài đặt quyền riêng tư cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hoạt động này có thể xảy ra trong quá trình bạn sử dụng các sản phẩm của Google (hoặc các trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng dịch vụ của Google) khi đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Khi dữ liệu này được lưu, bạn có thể làm những việc sau trên trang Hoạt động của tôi:

Hoạt động và nội dung được lưu ở những nơi khác

Cách Google bảo vệ hoạt động của bạn

Để đảm bảo tính riêng tư cho các hoạt động của bạn:

Cách kiểm soát hoạt động của bạn

Google có các chế độ Kiểm soát hoạt động để giúp bạn chọn dữ liệu được lưu trữ trong Tài khoản Google và tuỳ chỉnh các chế độ cài đặt bảo mật cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bạn có thể xoá dữ liệu khỏi trang Hoạt động của tôi hoặc xoá Nhật ký vị trí khỏi Dòng thời gian của bạn bất cứ lúc nào.

Để đáp ứng một số mục đích, như yêu cầu của hoạt động kinh doanh hoặc yêu cầu pháp lý, Google có thể giữ lại một số loại dữ liệu trong một khoảng thời gian lâu hơn.

Bạn cũng có thể chọn tải hoạt động của mình xuống bất cứ lúc nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975