Quản lý thông tin ứng dụng trên các thiết bị của bạn

Bạn có thể chọn lưu thông tin về những ứng dụng cài đặt trên các thiết bị bạn đã đăng nhập (chẳng hạn như tên và phiên bản ứng dụng) vào Tài khoản Google của mình. Dữ liệu này giúp bạn dễ dàng sử dụng các ứng dụng đã cài đặt thông qua Trợ lý Google hoặc Google Tìm kiếm. Ví dụ: dữ liệu này sẽ giúp Trợ lý Google biết được nên dùng ứng dụng nào để thực hiện một hành động.

  1. Chuyển đến phần Dữ liệu của bạn trong Trợ lý hoặc Dữ liệu của bạn trong Tìm kiếm.
  2. Trong mục "Tùy chọn kiểm soát trên toàn Google", hãy nhấn vào Thông tin ứng dụng trên các thiết bị của bạn.
  3. Bật Thông tin ứng dụng trên các thiết bị của bạn.

Lưu ý: Tùy chọn cài đặt này không ảnh hưởng đến việc các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Google Play hoặc Android Backup, lưu thông tin ứng dụng đã cài đặt.

Xóa thông tin ứng dụng khỏi các thiết bị của bạn

Khi bạn tắt tùy chọn cài đặt này, thông tin ứng dụng trên các thiết bị bạn sử dụng sẽ bị xóa khỏi Tài khoản Google của bạn. Các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị sẽ không bị xóa.

Thông tin ứng dụng trên các thiết bị của bạn dùng để làm gì

Dữ liệu này giúp Google biết được nên dùng ứng dụng nào để hoàn thành một công việc. Ví dụ: khi bạn đưa ra yêu cầu cho Trợ lý Google hoặc thiết bị thông minh, chẳng hạn như "Ok Google, nổi nhạc lên", thì dữ liệu này sẽ giúp Trợ lý Google chọn mở một ứng dụng âm nhạc.

Vì sao hệ thống lại bật tùy chọn Thông tin ứng dụng trên các thiết bị của bạn

Hệ thống lưu dữ liệu của bạn bằng tùy chọn cài đặt Thông tin ứng dụng trên các thiết bị của bạn, thay cho tùy chọn cài đặt Thông tin thiết bị như trước đây. Để cung cấp trải nghiệm nhất quán cho bạn, hệ thống sẽ bật tùy chọn Thông tin ứng dụng trên các thiết bị của bạn nếu bạn đã bật tùy chọn cài đặt Thông tin thiết bị. Bạn có thể tắt tùy chọn này bất cứ lúc nào.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Chào mừng bạn đến với Tài khoản Google!

Chúng tôi nhận thấy bạn có Tài khoản Google mới! Hãy tìm hiểu cách cải thiện trải nghiệm thông qua danh sách kiểm tra Tài khoản Google của bạn.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính