Управление на информацията за приложенията от устройствата ви

Можете да запазвате в профила си в Google информация за инсталираните приложения от устройствата, на които сте влезли в него, като например име и версия на приложението. Тези данни служат, за да се улесни взаимодействието с инсталираните приложения, когато ползвате Google Асистент или Google Търсене. Например те помагат на Google Асистент да разбере по-добре кое приложение да използва, за да изпълни дадено действие.

  1. Отворете страницата Данните ви в Асистент или Данните ви в Търсене.
  2. Под „Контроли за всички продукти на Google“ докоснете Информация за приложенията от устройствата ви.
  3. Включете настройката Информация за приложенията от устройствата ви.

Забележка: Тази настройка не оказва влияние върху запазването на информация за инсталираните приложения от други услуги на Google, като например Google Play или Android Backup.

Изтриване на информацията за приложенията от устройствата ви

Информацията за приложенията от устройствата ви се изтрива от профила ви в Google, когато изключите настройката за целта. Приложенията няма да бъдат изтрити от устройствата ви.

Как ви помага информацията за приложенията от устройствата ви

Тези данни помагат на Google да разпознава кое приложение да използва, за да изпълни дадена задача. Когато кажете например „Hey Google, play music“ на Google Асистент или смартустройство, данните помагат на услугата да избере приложение за музика, което да отвори.

Защо запазването на информация за приложенията от устройствата ви е включено

Данните, запазвани чрез настройката „Информация за приложенията от устройствата ви“, преди се запазваха чрез настройката „Информация за устройството“. За да ви осигурим еднородна практическа работа, настройката „Информация за приложенията от устройствата ви“ е включена, ако настройката ви „Информация за устройството“ е била активирана. Можете да изключите настройката „Информация за приложенията от устройствата ви“ по всяко време.

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
70975