Sử dụng khóa bảo mật tích hợp trong điện thoại

Bạn có thể sử dụng tính năng Xác minh 2 bước để bảo vệ tài khoản của mình khỏi tin tặc, ngay cả khi những kẻ đó đã đánh cắp được thông tin như mật khẩu của bạn. Bạn có thể thiết lập khóa bảo mật tích hợp trong điện thoại của mình để đăng nhập một cách an toàn trên các thiết bị chạy Chrome OS, iOS, macOS và Windows 10.

Thêm điện thoại của bạn vào Tài khoản Google để làm khóa bảo mật

Để thiết lập điện thoại của bạn làm khóa bảo mật, bạn cần có một chiếc iPhone chạy iOS 10 trở lên. Tìm hiểu cách cập nhật phiên bản iOS cho từng tài khoản mà bạn muốn bảo vệ.
Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ được thêm một khóa bảo mật tích hợp vào tài khoản của mình. Nếu có nhiều điện thoại đủ điều kiện, bạn cần phải chọn một điện thoại. Bạn có thể chuyển sang một điện thoại đủ điều kiện khác bất cứ lúc nào.
 1. Đảm bảo bạn đã bật tính năng Xác minh 2 bước hoặc Bảo vệ nâng cao.
 2. Truy cập vào myaccount.google.com/security trên một trình duyệt được hỗ trợ, chẳng hạn như Chrome.
 3. Trong phần "Đăng nhập vào Google", hãy chọn Xác minh 2 bước. Bạn có thể cần đăng nhập.
 4. Nhấp vào Thêm khóa bảo mật sau đó Chọn iPhone của bạn sau đó Thêm.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và bật khóa bảo mật tích hợp trong iPhone bằng cách nhấn vào Có, tôi đồng ý trong ứng dụng Smart Lock khi được nhắc.
Mẹo: Nếu chưa có ứng dụng Google Smart Lock, bạn sẽ nhận được lời nhắc cài đặt. Để sử dụng khóa bảo mật tích hợp trong iPhone của bạn, hãy cho phép Smart Lock gửi thông báo cho bạn.

Sử dụng khóa bảo mật tích hợp trong điện thoại của bạn để đăng nhập trên các thiết bị mới

 1. Đảm bảo rằng bạn đã bật Bluetooth trên cả hai thiết bị.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn trên một thiết bị chạy Chrome OS (phiên bản 79 trở lên), iOS, macOS hoặc Windows 10.
 3. Kiểm tra iPhone của bạn để xem thông báo gửi từ Smart Lock. Hãy nhấn vào thông báo đó.
 4. Để xác minh rằng bạn muốn đăng nhập, hãy nhấn vào .

Khắc phục vấn đề

Nếu bạn gặp vấn đề khi sử dụng khóa bảo mật tích hợp trong điện thoại của mình, hãy thử các mẹo bên dưới.

Để các thiết bị gần nhau hơn

Để khóa bảo mật tích hợp trong điện thoại iPhone hoạt động thì khóa phải ở gần thiết bị mà bạn đang cố đăng nhập. Hãy thử đặt iPhone và thiết bị bạn đang cố đăng nhập cạnh nhau.

Bật Bluetooth trên cả hai thiết bị

Để tránh gặp lỗi nhiều lần khi thiết lập khóa bảo mật tích hợp trong iPhone, hãy đảm bảo bạn đã bật Bluetooth trong phần cài đặt của:
 • iPhone của bạn
 • Thiết bị bạn đang cố đăng nhập

Kiểm tra các yêu cầu đối với thiết bị

Để đăng nhập trên máy tính bằng khóa bảo mật tích hợp trong iPhone, bạn cần:
 • Một chiếc iPhone chạy iOS phiên bản 10 trở lên và đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Smart Lock
 • Một chiếc máy tính có:
  • Bluetooth
  • Phiên bản mới nhất của một trình duyệt tương thích như Chrome
  • Phiên bản mới nhất của một hệ điều hành tương thích như Chrome OS, Mac OS hoặc Windows
Để đăng nhập trên iPad hoặc iPhone thứ hai bằng khóa bảo mật tích hợp trong điện thoại iPhone, bạn cần:
 • Một chiếc iPhone chạy iOS phiên bản 10 trở lên và đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Smart Lock
 • Một chiếc iPad hoặc iPhone:
  • Chạy phiên bản iOS 10.0 trở lên
  • Có Bluetooth
  • Đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Smart Lock

Bạn đã tải Smart Lock xuống nhưng chưa thêm điện thoại của mình 

 1. Truy cập vào myaccount.google.com/security.
 2. Trong phần "Đăng nhập vào Google", hãy chọn Xác minh 2 bước. Bạn có thể cần đăng nhập.
 3. Chuyển đến “Thiết lập bước thứ hai thay thế” và nhấn vào Thêm khóa bảo mật.
 4. Chọn iPhone của bạn sau đó Thêm.

Bạn nhận được lời nhắc nhưng người cố đăng nhập không phải là bạn

Ai đó có thể đã cố truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Bạn nên thay đổi mật khẩu của mình.

Đăng nhập mà không cần khóa bảo mật

Lưu ý quan trọng: Bạn không thể đăng nhập theo cách này nếu bạn đã đăng ký tham gia Chương trình Bảo vệ nâng cao.
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.
 2. Chọn Hủy sau đó Thử cách khác.
 3. Chọn phương thức xác minh bạn sẽ sử dụng để đăng nhập.
 4. Để hoàn tất việc đăng nhập, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Tăng cường mức độ bảo vệ

Nếu bạn là một người có nguy cơ cao bị tấn công có chủ đích, chẳng hạn như quản trị viên CNTT, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà báo hoặc đội ngũ thực hiện các chiến dịch chính trị, bạn nên đăng ký tham gia Chương trình Bảo vệ nâng cao. Chương trình miễn phí này cung cấp mức bảo vệ cao nhất cho Tài khoản Google của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?