Quản lý thông tin thanh toán của bạn trên Google

Khi bạn mua một dịch vụ của Google (như Google One) hoặc mua mặt hàng nào đó thông qua sản phẩm của Google (như Google Play), thông tin thanh toán bạn cung cấp sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem hoặc thay đổi thông tin này trên Google Pay.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa phương thức thanh toán đã lưu

Bạn có thể xem, thêm hoặc thay đổi phương thức thanh toán đã lưu trong Tài khoản Google của mình.

Thêm phương thức thanh toán

Mẹo: Phương thức thanh toán đầu tiên của bạn phải là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Sau khi đã thêm thẻ, bạn có thể thêm các phương thức thanh toán khác, như thanh toán bằng tài khoản ngân hàng.

 1. Đăng nhập vào Phương thức thanh toán.
 2. Ở phía dưới cùng, hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 3. Chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn thêm.
 4. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc thêm phương thức thanh toán.
 5. Nếu bạn được yêu cầu xác minh phương thức thanh toán của mình, hãy chọn một tùy chọn có trong danh sách.
 6. Tìm và nhập mã xác minh.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn xác minh thanh toán.

Thay đổi hoặc xóa phương thức thanh toán

 1. Đăng nhập vào Phương thức thanh toán.
 2. Bên cạnh phương thức thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Xóa.

Tìm hiểu thêm về cách thêm hoặc thay đổi phương thức thanh toán.

Quản lý thông tin cá nhân trong hồ sơ thanh toán của bạn

Khi bạn mua sản phẩm từ Google, chúng tôi sẽ tự động tạo hồ sơ thanh toán.

Hồ sơ thanh toán là gì?

Hồ sơ thanh toán Google của bạn được liên kết với Tài khoản Google và lưu trữ các thông tin như:

 • Tên, địa chỉ và mã số thuế (khi có yêu cầu theo luật) của người chịu trách nhiệm về hồ sơ
 • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng và phương thức thanh toán khác mà bạn đã sử dụng để mua qua Google trong quá khứ
 • Biên lai và các thông tin khác về các giao dịch trong quá khứ
 • Đăng ký và thanh toán định kỳ
 • Những người bạn đã mời sử dụng hồ sơ của bạn (Lưu ý: Tính năng này không còn được áp dụng cho hồ sơ cá nhân. Nếu bạn cần trợ giúp để xóa ai đó khỏi tài khoản của mình, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google Pay.)

Dưới đây là một số bài viết về tìm kiếm hoặc thay đổi thông tin liên quan đến hồ sơ thanh toán của bạn.

Xem chi phí, biên nhận và thông tin thanh toán khác trước đây

 • Đối với hầu hết các giao dịch mua, bạn có thể chuyển đến phần Hoạt động.
 • Đối với một số giao dịch mua bạn đã thực hiện thông qua các sản phẩm của Google, hãy chuyển đến phần Đăng ký.
 • Nếu bạn không thể tìm thấy giao dịch mua của mình trong Google Pay, hãy đăng nhập vào sản phẩm của Google nơi bạn đã mua và tìm giao dịch mua ở đó.

Tìm hiểu thêm về cách tìm các giao dịch mua trước đây.

Nhận trợ giúp với Google Pay

Nếu bạn cần thêm trợ giúp để quản lý thông tin thanh toán của mình trên Google, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google Pay.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?