Κίνδυνοι ασφαλείας σχετικά με τροποποιημένες εκδόσεις Android (με δικαιώματα διαχειριστή)

Η Google παρέχει δυνατότητες προστασίας για την ασφάλεια των συσκευών σε χρήστες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας το λειτουργικό σύστημα Android. Εάν εγκαταστήσετε μια τροποποιημένη έκδοση Android (με δικαιώματα διαχειριστή) στη συσκευή σας, χάνετε μέρος της προστασίας ασφαλείας που παρέχεται από την Google.

Σημαντικό: Εάν έχετε εγγραφεί στο Πρόγραμμα Σύνθετης προστασίας, η χρήση μιας τροποποιημένης έκδοσης Android μπορεί να υπονομεύσει τις λειτουργίες ασφαλείας της Σύνθετης προστασίας.

Οι κίνδυνοι

Απώλεια ενημερώσεων ασφαλείας

Οι αυτόματες ενημερώσεις ασφαλείας βοηθούν στη διατήρηση της ασφάλειας των συσκευών Android. Οι τροποποιημένες εκδόσεις του Android δεν λαμβάνουν αυτόματες ενημερώσεις ασφαλείας από την Google, καθιστώντας τη συσκευή και τα δεδομένα πιο ευάλωτα σε εισβολείς.

Επιβλαβείς εφαρμογές

Οι συσκευές με τροποποιημένη έκδοση του Android μπορούν να κατεβάσουν εφαρμογές που:

  • Δεν έχουν εγκριθεί από την Google
  • Έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής σας

Οι μη εγκεκριμένες εφαρμογές μπορεί να περιέχουν επιβλαβές λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για σκοπούς όπως η κλοπή ευαίσθητων δεδομένων ή η καταστροφή της συσκευής σας.

Χωρίς ενσωματωμένη ασφάλεια από την Google

Το Android διαθέτει λειτουργίες ασφαλείας σχεδιασμένες για την προστασία της συσκευή σας από το επιβλαβές λογισμικό, το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και τις ευπάθειες. Με μια τροποποιημένη έκδοση του Android, αυτές οι λειτουργίες ασφαλείας της Google παραβιάζονται.

Προστασία της συσκευής και των δεδομένων σας

Εάν χρησιμοποιείτε μια τροποποιημένη έκδοση του Android, υπάρχουν κάποια βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αυξήσετε την ασφάλειά σας.

Επανεγκαταστήστε το αρχικό λειτουργικό σύστημα Android

Για να επανεκκινήσετε τις λειτουργίες ασφαλείας που παρέχει η Google, εγκαταστήστε ξανά το αρχικό λειτουργικό σύστημα Android στη συσκευή σας.

Σημείωση: Τα βήματα για την επανεγκατάσταση του αρχικού λειτουργικού συστήματος Android διαφέρουν ανάλογα με το πώς εγκαταστήσατε την τροποποιημένη έκδοση.

Χρησιμοποιήστε μια διαφορετική συσκευή για σημαντικούς λογαριασμούς και ευαίσθητα δεδομένα

Εάν αποφασίσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μια τροποποιημένη έκδοση Android στη συσκευή σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να καταργήσετε όλους τους λογαριασμούς, τις εφαρμογές ή τα αρχεία με ευαίσθητα δεδομένα. Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταφέρετε αυτούς τους σημαντικούς λογαριασμούς και τα ευαίσθητα δεδομένα σε μια συσκευή που εκτελεί μια μη τροποποιημένη έκδοση του Android.

Σημαντικό: Εάν ο λογαριασμός σας είναι εγγεγραμμένος στο Πρόγραμμα Σύνθετης Προστασίας, μην τον χρησιμοποιείτε σε συσκευή με τροποποιημένη έκδοση του Android. Οι τροποποιημένες εκδόσεις του Android ενδέχεται να υπονομεύσουν τις αυξημένες λειτουργίες ασφαλείας της Σύνθετης προστασίας.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού