Xóa sản phẩm

Bạn có thể xóa một số sản phẩm khỏi Tài khoản Google của mình bất cứ lúc nào. Để xóa sản phẩm bạn không còn sử dụng, hãy làm theo các bước dưới đây. 

  1. Mở Tài khoản Google của bạn.
  2. Chọn Dữ liệu và cá nhân hóa.
  3. Trong mục "Tải xuống, xóa hoặc lập kế hoạch cho dữ liệu của bạn", hãy chọn Xóa dịch vụ hoặc tài khoản của bạn
  4. Trong mục "Xóa dịch vụ của Google", nhấp vào Xóa dịch vụ. Bạn có thể cần đăng nhập.
  5. Bên cạnh sản phẩm bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng Xóa Xóa.

Để xóa một sản phẩm khỏi tài khoản của bạn mà sản phẩm đó không có trong Tài khoản Google, hãy truy cập vào support.google.com để biết thêm thông tin về một sản phẩm cụ thể.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?