Xóa sản phẩm

Bạn có thể xóa một số sản phẩm khỏi Tài khoản Google của mình bất cứ lúc nào. Để xóa sản phẩm bạn không còn sử dụng, hãy làm theo các bước dưới đây. 

  1. Mở Tài khoản Google của bạn.
  2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
  3. Di chuyển đến mục "Dữ liệu trên những ứng dụng và dịch vụ bạn sử dụng".
  4. Trong mục "Tải xuống hoặc xóa dữ liệu của bạn", hãy nhấp vào Xóa dịch vụ của Google. Bạn có thể cần phải đăng nhập lại.
  5. Bên cạnh sản phẩm bạn muốn xóa, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
  6. Làm theo các bước trên màn hình.

Để xóa một sản phẩm khỏi tài khoản của bạn mà sản phẩm đó không có trong Tài khoản Google, hãy truy cập vào support.google.com để biết thêm thông tin về một sản phẩm cụ thể.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
70975
false