הסרת מוצרים

אפשר להסיר חלק מהמוצרים מחשבון Google בכל זמן. כדי להסיר מהחשבון מוצר שכבר לא משתמשים בו, יש לפעול לפי השלבים הבאים: 

  1. פותחים את חשבון Google.
  2. בוחרים באפשרות נתונים וההתאמה אישית.
  3. בקטע 'הורדת הנתונים, מחיקתם או הגדרת תוכנית פעולה עבורם', בוחרים באפשרות מחיקה של שירות או של החשבון
  4. בקטע 'מחיקת שירות Google', לוחצים על מחיקת שירות. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון שוב.
  5. לצד המוצר שרוצים להסיר, לוחצים על סמל ההסרה הסרה.

כדי להסיר מהחשבון מוצר שאינו מופיע בחשבון Google שלכם, אפשר להיכנס אל support.google.com ולקבל מידע נוסף על מוצר ספציפי.