صفحه درخواستی در حال حاضر به زبان شما موجود نیست. می‌توانید زبان دیگری را در انتهای صفحه انتخاب کنید یا با استفاده از ویژگی ترجمه داخلی Google Chrome هر صفحه وبی را فوراً به زبان انتخابی‌تان ترجمه کنید.

Remove products

You can remove certain products from your Google Account at any time. To remove a product you no longer use, follow the steps below. 

  1. Open your Google Account.
  2. On the left, click Data & privacy.
  3. Scroll to "Data from apps and services you use."
  4. Under "Download or delete your data," click Delete a Google service. You may need to sign in again.
  5. Next to the product you want to remove, click Delete Delete.
  6. Follow the steps on the screen.

To remove a product from your account that isn't listed in your Google Account, visit support.google.com for more info on a specific product.

Was this helpful?
How can we improve it?
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
Search Help Center
true
70975
false