Κατάργηση προϊόντων

Μπορείτε να καταργήσετε ορισμένα προϊόντα από τον Λογαριασμό σας Google ανά πάσα στιγμή. Για να καταργήσετε ένα προϊόν που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

  1. Ανοίξτε τον Λογαριασμό σας Google.
  2. Επιλέξτε Δεδομένα και εξατομίκευση.
  3. Στην ενότητα Κατεβάστε, διαγράψτε ή σχεδιάστε τι θα συμβεί στα δεδομένα σας, επιλέξτε Διαγράψτε μια υπηρεσία ή τον λογαριασμό σας
  4. Στην ενότητα Διαγραφή υπηρεσίας Google, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή υπηρεσίας. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά.
  5. Δίπλα στο προϊόν που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε το εικονίδιο Κατάργηση Κατάργηση.

Για να καταργήσετε ένα προϊόν από τον λογαριασμό σας που δεν περιλαμβάνεται στον Λογαριασμό σας Google, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.google.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν.