Odstranění služeb

Vybrané služby můžete ze svého účtu Google kdykoli odstranit. Chcete-li z účtu odstranit službu, kterou již nepoužíváte, použijte následující postup.
  1. Přihlaste se na stránku Můj účet.
  2. V sekci Nastavení účtu vyberte možnost Smazání účtu nebo služeb.
  3. Zvolte možnost Smazat služby.
  4. Klikněte na odkaz ke smazání požadované služby.

V současné době není možné na stránce Můj účet odstranit všechny služby. Pokud z účtu chcete odstranit službu, která na stránce Můj účet není uvedena, přejděte na stránku nápovědy Google, kde naleznete podrobné informace k jednotlivým službám.

hc_author_kelly

Kaley je členem týmu podpory služby Účty a autorkou této stránky nápovědy. Níže jí můžete sdělit návrhy, jak by tento článek mohla zlepšit.