Odstranění služeb

Vybrané služby můžete ze svého účtu Google kdykoli odstranit. Chcete-li odstranit službu, kterou již nepoužíváte, použijte následující postup. 

  1. Otevřete účet Google.
  2. V sekci Nastavení účtu vyberte možnost Smazání účtu nebo služeb.
  3. Zvolte možnost Smazat služby. Možná se budete muset přihlásit.
  4. Vedle požadované služby vyberte Odstranit Odstranit.

Pokud z účtu Google chcete odstranit službu, která v něm není uvedena, na adrese support.google.com vyhledejte další informace o příslušné službě.