Ako zabrániť vymknutiu z účtu Google

Postupujte podľa týchto tipov, aby ste sa mohli prihlásiť do účtu Google alebo Gmailu, ak:

 • zabudnete heslo,
 • stratíte telefón,
 • dôjde k podozrivej aktivite vo vašom účte.

Prečo sú informácie na obnovenie a zálohy dôležité

Váš účet má obsah, ktorý je pre vás dôležitý, napríklad správy, dokumenty, fotky a nákupy zo služby Play. Bez aktualizovaných informácií na obnovenie a záloh by ste mohli prísť o všetko, čo v účte máte. Postupujte podľa týchto pokynov, ktoré vám pomôžu zaistiť dostupnosť obsahu.

1. krok: pridanie alebo aktualizovanie informácií na obnovenie

Informácie na obnovenie sú jedným z najlepších spôsobov, ako neprísť o možnosť prihlásiť sa. Ak budete mať niekedy problémy, použijeme ich na to, aby sme vám pomohli obnoviť prístup. Použijeme ich tiež na to, aby sme vás mohli informovať o podozrivej aktivite v účte.

Ďalšie informácie o tom, ako pridať informácie na obnovenie

2. krok: nastavenie ďalších spôsobov prihlásenia

Môžete si pridať ďalšie spôsoby prihlásenia a potvrdenia, že ste vlastníkom účtu.

Ak sa prihlasujete iba pomocou hesla

Namiesto hesla sa môžete tiež prihlásiť pomocou telefónu. Ďalší spôsob prihlásenia sa vám zíde, keď zabudnete heslo.

Ak sa prihlasujete pomocou kódov alebo výziev (dvojstupňové overenie)

Ukladanie záložných kódov

Ak stratíte telefón alebo ak sa telefón pokazí, s prístupom do účtu vám pomôžu záložné kódy. Môžete si ich stiahnuť do zariadenia alebo vytlačiť a uchovať na bezpečnom mieste.

Získanie kódov z aplikácie

Kódy na prihlásenie môžete získať aj vtedy, keď nemôžete prijímať textové správy. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako nainštalovať aplikáciu Google Authenticator a získavať kódy v telefóne.

Ak často cestujete

Keď sa prihlásite na novom mieste, Google vás môže požiadať o vykonanie mimoriadnych krokov na overenie, že ste to vy. Pripravte sa lepšie na cesty pomocou týchto tipov.

1. Aktualizujte svoje informácie na obnovenie

Overte si, či stále môžete použiť uvedené telefónne číslo a e-mailovú adresu na obnovenie. Pomocou nich vám totiž pomôžeme obnoviť prístup do účtu, keď sa nemôžete prihlásiť.

2. Majte pri sebe telefón na obnovenie

Telefón na obnovenie vám pomôže potvrdiť, že vlastníte účet. Na jeho použitie potrebujete mobilné dátové pripojenie alebo Wi-Fi.

Než sa vydáte na cestu, prihláste sa do účtu v telefóne na obnovenie. Na cestách ho potom majte pri sebe.

3. Pridajte si ďalšie spôsoby prihlásenia

Ak máte zapnuté dvojstupňové overenie, môžete pridať ďalšie spôsoby prihlásenia.

3. krok: zvýšenie zabezpečenia účtu

Postupujte podľa tipov nižšie, ktoré vám pomôžu zaistiť, že do účtu budete mať prístup iba vy.

Kontrola zabezpečenia účtu

Vykonajte Kontrolu zabezpečenia a skontrolujte tak nastavenia zabezpečenia a aktivitu.

Pomôžte chrániť svoje informácie a účty

Vyhnite sa podozrivým e-mailom, správam a hovorom

Zločinci môžu pomocou e-mailov, správ a telefonických hovorov napodobňovať inštitúcie, členov rodiny či kolegov.

Na podozrivé žiadosti nereagujte

 • Nikdy neposkytujte svoje heslá. Google vás nikdy nebude prostredníctvom e-mailu, správy ani hovoru žiadať o heslo.
 • Neodpovedajte na podozrivé e-maily, textové správy, okamžité správy, webové stránky ani telefonáty, ktoré vás žiadajú o osobné alebo finančné údaje.
 • Neklikajte na odkazy v e-mailoch, správach, na webových stránkach alebo v kontextových oknách nedôveryhodných webov alebo odosielateľov.

Tip: V Gmaile môžete umiestnením kurzora myši na odkazy zistiť ich adresy a uistiť sa tak, že sú tie, ktoré očakávate.

Identifikácia podozrivých správ a nastavení

Zvýšte zabezpečenie svojho pripojenia

Zločinci používajú na kradnutie osobných údajov falošné weby a verejné siete Wi-Fi.

Skontrolujte adresu príslušného webu

Zločinci môžu vytvoriť falošné weby, ktoré vyzerajú ako skutočné originály. Pri kliknutí na odkaz zo správy, e-mailu alebo webu, ktorému nedôverujete, postupujte opatrne.

Než na určitom webe zadáte osobné údaje, skontrolujte, či:

 • je v paneli s adresou zadaná správna adresa;
 • sa adresa začína predponou https (a nie http). Písmeno „s“ znamená, že web je lepšie zabezpečený proti špehovaniu. Stále však môže byť nebezpečný.

Vo verejnej sieti Wi-Fi nezadávajte osobné údaje

Keď použijete verejnú sieť Wi-Fi, zločinci môžu vidieť informácie, ktoré odosielate. Ak používate verejnú sieť Wi-Fi, nezadávajte citlivé informácie, ako sú napríklad:

 • heslá,
 • čísla bankových účtov,
 • čísla sociálneho zabezpečenia.

Vyberte silné heslo pre svoju domácu sieť Wi-Fi

Niektoré vybavenie môžete dostať spolu s heslami, ktoré umožňujú ľahšie nastavenie. Tie však môžu zločinci poznať.

Ak si doma nastavíte sieť Wi-Fi, nakonfigurujte si vlastné heslo podľa pokynov od poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.

Ďalšie informácie o vytvorení silného hesla

Zvýšte zabezpečenie svojich účtov a zariadení

Zločinci hľadajú, ako sa čo najľahšie dostať do vašich účtov, napríklad slabé heslá alebo také, ktoré zdieľate medzi účtami, prípadne nezamknuté zariadenia. Tieto tipy vám pomôžu zaistiť nad účtami lepšiu kontrolu.

Pre každý účet použite silné heslo

 • Nikdy nepoužívajte rovnaké heslo pre rôzne účty. Zaistíte tak, že ak zločinec zistí jedno heslo, nebude ho môcť použiť na prístup do ostatných účtov.
 • Použite kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a symbolov.
 • Nepoužívajte osobné informácie, ktoré o vás môžu vedieť ostatní alebo ktoré sa dajú ľahko zistiť.
 • Nepoužívajte bežné heslá, výrazy ani sekvencie na klávesnici.

Ďalšie informácie o vytvorení silného hesla

Tip: Na správu hesiel pre rôzne účty môžete použiť prehliadač, ako je napríklad Chrome.

Nastavte si dvojstupňové overenie

Sťažte zločincom prístup do účtu. V rámci dvojstupňového overenia sa prihlasujete pomocou toho, čo viete (heslo), a toho, čo máte (kód odoslaný do vášho telefónu).

 1. Nastavte si dvojstupňové overenie podľa týchto krokov.
 2. Uchovajte svoje záložné kódy na bezpečnom mieste pre prípad, že nebudete môcť použiť telefón.

Neudeľujte povolenie aplikáciám, ktorým nedôverujete

Niektoré aplikácie sú nedôveryhodné alebo nezabezpečené. Ak chcete zvýšiť zabezpečenie svojho účtu:

 • Nepovoľte aplikáciám použiť váš účet, dokým nemáte istotu, že pochádzajú z dôveryhodného zdroja.
 • Vypnite prístup menej bezpečným aplikáciám, ktorých prihlásenie nie je zabezpečené.

Prehliadajte v súkromí a vo verejných počítačoch sa odhlasujte

Ak používate verejné počítače, uistite sa, že vaša aktivita a účty sa neuložili. Urobte to podľa nasledovných krokov:

 1. Vo verejnom počítači otvorte okno anonymného prehliadania v Chrome.
 2. Prihláste sa v ňom do svojho účtu.
 3. Po dokončení zavrite všetky okná anonymného prehliadania.

Poznámka: Ak sa prihlásite do účtu Google v okne anonymného prehliadania, bude platiť riadenie aktivity. Do účtu sa uloží rovnaká aktivita ako zvyčajne.

Používajte zámku obrazovky

Váš telefón môže obsahovať osobné údaje alebo uľahčiť prístup do vašich účtov. Pridajte si preto zámku obrazovky pre prípad, že ho niekedy stratíte alebo vám ho niekto ukradne.

Ďalšie informácie o tom, ako nastaviť zámku obrazovky

Ak sa nemôžete prihlásiť do účtu

Obnovte si účet podľa uvedených krokov.

Ak máte ťažkosti, vyskúšajte tieto tipy na obnovenie účtu.