Izbjegnite gubitak pristupa svom Google računu

Primijenite ove savjete kako biste se mogli prijaviti na svoj Google račun ili uslugu Gmail čak i ako:

 • zaboravite zaporku
 • izgubite telefon
 • dođe do sumnjivih aktivnosti na vašem računu.

Zašto su podaci za oporavak i sigurnosne kopije važni

Na vašem se računu nalazi sadržaj koji vam je važan, poput e-pošte, dokumenata, fotografija i kupnji na Playu. Bez ažuriranih podataka za oporavak i sigurnosnih kopija mogli biste izgubiti sve što je spremljeno na vašem računu. Kako bi vam sadržaj ostao dostupan, slijedite sljedeće korake.

1. korak: dodajte ili ažurirajte podatke za oporavak

Podaci za oporavak jedan su od najboljih načina na koji možete biti sigurni da nećete ostati bez mogućnosti prijave. Ako ikada budete imali poteškoća, koristit ćemo se tim podacima da vam pomognemo u ponovnom pristupanju računu. Njima ćemo se također koristiti da vas obavijestimo o sumnjivim aktivnostima na računu.

Saznajte više o tome kako dodati podatke za oporavak.

2. korak: postavite više način prijave

Možete dodati više načina putem kojih se možete prijaviti i dokazati da ste vi vlasnik računa.

Ako se prijavljujete samo zaporkom

Također se možete prijaviti svojim telefonom umjesto zaporkom. Ako zaboravite zaporku, korisno je imati drugi način na koji se možete prijaviti.

Ako se prijavljujete kodovima ili upitima (potvrda u 2 koraka)

Spremite pričuvne kodove

Ako izgubite telefon ili ako se razbije, pričuvni kodovi mogu vam pomoći u ponovnom pristupanju računu. Pričuvne kodove možete preuzeti na neki uređaj ili ih ispisati i spremiti na sigurno mjesto.

Preuzmite kodove iz aplikacije

Kodove za prijavu možete preuzeti čak i ako ne možete primati tekstne poruke. Saznajte kako instalirati aplikaciju Google autentifikator kako biste preuzeli kodove na telefon.

Ako često putujete

Kada se prijavljujete na novom mjestu, Google će od vas možda zatražiti da poduzmete dodatni korak kako bi provjerio jeste li to stvarno vi. Primijenite sljedeće savjete kako biste bili bolje pripremljeni kada ste na putu.

1. Ažurirajte podatke za oporavak

Uvjerite se da se još uvijek možete koristiti brojem telefona za oporavak i e-adresom za oporavak. Tako vam možemo pomoći da ponovo pristupite računu ako se ne možete prijaviti.

2. Ponesite telefon za oporavak

Vaš telefon za oporavak može vam pomoći u dokazivanju da ste vlasnik računa. Trebat će vam mobilni podaci ili Wi-Fi kako biste se mogli njime koristiti.

Prije nego što krenete na put, prijavite se na svoj račun na telefonu za oporavak. Taj telefon imajte sa sobom kada ste na putu.

3. Dodajte više načina za prijavu

Ako je potvrda u 2 koraka uključena, možete dodati više načina za prijavu.

3. korak: poboljšajte sigurnost računa

Primijenite sljedeće savjete kako biste bili sigurni da samo vi imate pristup računu.

Provjerite sigurnost računa

Provedite Sigurnosnu provjeru kako biste pregledali svoje sigurnosne postavke i aktivnosti.

Bolje zaštitite svoje podatke i račune

Izbjegavajte sumnjivu e-poštu, poruke i pozive

Kriminalci se mogu koristiti e-poštom, porukama i telefonskim pozivima kako bi se lažno predstavili kao ustanove, članovi obitelji ili kolege.

Nemojte odgovarati na sumnjive zahtjeve

 • Nikada nemojte odati svoje zaporke. Google od vas nikada neće tražiti vašu zaporku putem e-pošte, poruke ili telefonskog poziva.
 • Nemojte odgovarati na sumnjivu e-poštu, tekste poruke, neposredne poruke, web-stranice ili pozive kojima se od vas traže osobni ili financijski podaci.
 • Nemojte kliknuti na veze u e-pošti, porukama, na web-stranicama ili skočnim prozorima od nepouzdanih web-lokacija ili pošiljatelja.

Savjet: u Gmailu možete pokazati na veze kako biste vidjeli adresu i bili sigurni da se radi o očekivanoj adresi.

Prepoznajte sumnjivu e-poštu i postavke

Održavajte svoju vezu sigurnijom

Kriminalci se služe lažnim web-lokacijama i javnim Wi-Fi-jem kako bi krali osobne podatke.

Provjerite adresu web-lokacije

Kriminalci mogu izraditi lažne web-lokacije koje izgledaju kao prave web-lokacije. Budite pažljivi ako ste otvorili vezu iz poruke, e-pošte ili s web-lokacije koju ne smatrate pouzdanom.

Prije unošenja osobnih podataka na nekoj web-lokaciji provjerite sljedeće:

 • da je adresa u adresnoj traci točna
 • da adresa počinje s "https", a ne s "http". Nastavak "s" označava da web-lokacija pruža veću sigurnost od neovlaštenih pristupa. No možda ni tada nije sigurna.

Nemojte unositi osobne podatke na javnom Wi-Fi-ju

Kriminalci mogu vidjeti podatke koje šaljete kada se koristite javnim Wi-Fi-jem. Ako ste spojeni na javni Wi-Fi, nemojte unositi osjetljive podatke kao što su:

 • zaporke
 • brojevi bankovnih računa
 • osobni identifikacijski brojevi.

Odaberite snažnu zaporku za kućni Wi-Fi

Neki uređaji mogu biti isporučeni sa zaporkama za lakše postavljanje, a koje bi kriminalci mogli znati.

Ako postavljate Wi-Fi u kući, slijedite upute svog davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača kako biste postavili vlastitu zaporku.

Saznajte više o izradi snažne zaporke.

Održavajte svoje račune i uređaje sigurnijima

Kriminalci traže načine putem kojih mogu jednostavno pristupiti vašim računima, kao što su slabe zaporke, korištenje iste zaporke za nekoliko računa ili otključani uređaji. Primijenite sljedeće savjete kako biste imali bolju kontrolu nad svojim računima.

Za svaki račun upotrijebite snažnu zaporku

 • Nikada nemojte upotrijebiti istu zaporku za različite račune. Tako kriminalac neće moći upotrijebiti zaporku koju je saznao kako bi pristupio drugim računima.
 • Upotrijebite kombinaciju malih i velikih slova, brojeva i znakova.
 • Izbjegavajte upotrebu osobnih podataka za koje bi druge osobe mogle znati ili za koje bi mogle saznati.
 • Izbjegavajte upotrebu čestih riječi, fraza i nizova na tipkovnici

Saznajte više o izradi snažne zaporke.

Savjet: možete se koristiti preglednikom poput Chromea kako biste lakše upravljali zaporkama za različite račune.

Postavljanje potvrde u 2 koraka

Otežajte kriminalcima pristup vašem računu. Koristeći se potvrdom u 2 koraka, prijavljujete se nečime što znate (zaporkom) i nečime što posjedujete (kodom na telefonu).

 1. Slijedite korake za postavljanje potvrde u 2 koraka.
 2. Spremite pričuvne kodove na sigurno mjesto u slučaju da se ne možete koristiti svojim telefonom.

Nemojte davati dopuštenja aplikacijama koje ne smatrate pouzdanima

Neke su aplikacije nepouzdane i nesigurne. Kako bi vaš račun bio sigurniji:

 • Nemojte dopustiti aplikacijama da se koriste vašim računom osim ako niste sigurni da su iz pouzdanog izvora.
 • Isključite pristup za manje sigurne aplikacije koje vas ne prijavljuju na siguran način.

Pregledavajte anonimno i odjavljujte se na javnim računalima

Ako se koristite javnim računalima, slijedite sljedeće korake kako biste bili sigurni da se vaše aktivnosti i računi ne spremaju.

 1. Na javnom računalu otvorite prozor za anonimno pregledavanje u Chromeu.
 2. U prozoru se prijavite na svoj račun.
 3. Kada završite, zatvorite sve prozore za anonimno pregledavanje.

Napomena: ako se prijavite na Google račun u prozoru za anonimno pregledavanje, primijenit će se vaše kontrole aktivnosti. Na vaš račun spremit će se ta aktivnost kao i inače.

Koristite zaključavanje zaslona

Na vašem se telefonu mogu nalaziti osobni podaci ili se putem njega može jednostavno pristupiti vašim računima. Zbog toga postavite zaključavanje zaslona za slučaj da izgubite telefon ili ga netko ukrade.

Saznajte kako postaviti zaključavanje zaslona.

Ako nemate pristup svom računu

Slijedite korake za oporavak računa.

Ako imate poteškoća, pokušajte ponovo primjenjujući ove savjete za oporavak računa.