Kuidas vältida Google kontole juurdepääsu kaotamist?

Järgige neid nõuandeid, et saaksite oma Google'i kontole või Gmaili sisse logida ka juhul, kui:

 • unustate oma parooli;
 • telefon läheb kaotsi;
 • teie kontol tuvastatakse kahtlane tegevus.

Miks on taasteteave ja varukoopiad niivõrd olulised?

Teie konto hõlmab teie jaoks tähtsat sisu, näiteks meile, dokumente, fotosid ja Play oste. Ajakohase taasteteabe ja varukoopiateta võib juhtuda, et kõik teie kontol olevad andmed lähevad kaotsi. Selleks et sisu oleks teie jaoks ka edaspidi saadaval, tehke järgmist.

1. toiming: lisage taasteteave või värskendage seda

Taasteteave on üks parimaid mooduseid tagamaks, et saate ka edaspidi sisse logida. Probleemide ilmnemisel kasutame seda teavet, et aidata teil uuesti kontole pääseda. Samuti kasutame teavet selleks, et teavitada teid kahtlasest tegevusest kontol.

Vaadake, kuidas lisada taasteteavet.

2. toiming: seadistage muud sisselogimisviisid

Võite lisada veel viise, kuidas sisse logida ja tõendada, et konto kuulub teile.

Kui logite sisse ainult parooliga

Võite parooli asemel ka oma telefoniga sisse logida. Teine meetod sisselogimiseks on kasulik juhul, kui unustate parooli.

Kui logite sisse koodide või viipadega (kaheastmeline kinnitamine)

Varukoodide talletamine

Kui teie telefon lakkab töötamast või läheb kaotsi, aitavad varukoodid teil oma kontole pääseda. Võite varukoodid seadmesse alla laadida või välja printida ja ohutus kohas säilitada.

Rakendusest koodide hankimine

Sisselogimiseks saab koode hankida ka juhul, kui te ei saa tekstsõnumeid vastu võtta. Vaadake, kuidas installida rakendus Google Authenticator, et telefonist koode hankida.

Kui reisite sageli

Kui logite uues asukohas sisse, võib Google paluda teil oma isiku kinnitamiseks teha ühe lisatoimingu. Järgige reisiks valmistumiseks neid nõuandeid.

1. Värskendage taasteteavet

Kontrollige, kas saate jätkuvalt kasutada oma varutelefoninumbrit ja e-posti varuaadressi. Need võimaldavad meil aidata teil oma kontole pääseda, kui te ei saa sisse logida.

2. Võtke kaasa oma varutelefon

Varutelefon võimaldab tõendada, et konto kuulub teile. Selle kasutamiseks on vaja mobiilset andmesidet või WiFi-ühendust.

Logige enne reisi varutelefonis oma kontole sisse. Võtke telefon reisile kaasa.

3. Lisage sisselogimisviise

Kui kaheastmeline kinnitamine on sisse lülitatud, võite lisada rohkem sisselogimisviise.

3. toiming: muutke konto turvalisemaks

Allolevad nõuanded aitavad tagada, et ainult teil on juurdepääs kontole.

Kontrollige konto turvalisust

Kasutage turvalisuse kontrollimise funktsiooni oma turvaseadete ja tegevuse ülevaatamiseks.

Aidake oma teavet ja kontosid kaitsta

Vältige kahtlasi meile, sõnumeid ja kõnesid

Kurjategijad võivad meilides, sõnumites ja telefonikõnede ajal esineda asutuste, pereliikmete või kolleegidena.

Ärge vastake kahtlastele taotlustele

 • Ärge kunagi avaldage oma paroole. Google ei küsi meilis, sõnumis ega telefonikõne käigus kunagi teie parooli.
 • Ärge vastake teie isiklikku või finantsteavet küsivatele kahtlastele meilidele, sõnumitele, kiirsõnumitele, veebilehtedele ega telefonikõnedele.
 • Ärge klõpsake meilides, sõnumites, veebilehtedel ega tundmatute veebisaitide või saatjate hüpikakendes olevatel linkidel.

Nõuanne. Gmailis võite osutada linkidele, et näha, kas aadress on ootuspärane.

Tuvastage kahtlased meilid ja seaded

Muutke ühendus turvalisemaks

Kurjategijad kasutavad võltsitud veebisaite ja avalikke WiFi-võrke isiklike andmete varastamiseks.

Kontrollige veebisaidi aadressi

Kurjategijad loovad võltsitud veebisaite, mille välimus ühtib tõeliste saitidega. Olge ettevaatlik, kui avasite lingi sõnumist, meilist või veebisaidilt, mida te ei usalda.

Enne veebisaidile isiklike andmete sisestamist kontrollige järgmist.

 • Aadressiribal olev aadress on õige.
 • Aadressi alguses on „https”, mitte „http”. Täht „s” tähendab, et veebisait on nuhkimise eest paremini kaitstud. See ei pruugi aga siiski ohutu olla.

Ärge sisestage avalikku WiFi-võrku kasutades isiklikke andmeid

Kurjategijad näevad teavet, mida avalikku WiFi-võrku kasutades saadate. Kui kasutate avalikku WiFi-võrku, ärge sisestage järgmisi tundlikke andmeid.

 • Paroolid
 • Pangakonto numbrid
 • Turvakoodid

Määrake koduse WiFi-võrgu jaoks tugev parool

Teatud seadmetel võivad seadistuse hõlbustamiseks olla vaikeparoolid, mida kurjategijad võivad teada.

Järgige kodus WiFi-võrku seadistades Interneti-teenuse pakkuja või ruuteri tootja juhiseid, et määrata ise parool.

Vaadake lisateavet tugeva parooli loomise kohta.

Muutke oma kontod ja seadmed turvalisemaks

Kurjategijad otsivad teie kontodele juurdepääsemiseks lihtsaid viise, nagu nõrgad paroolid, mitmel kontol kasutatavad paroolid või lukustamata seadmed. Järgige neid nõuandeid, et kontosid tõhusamini hallata.

Kasutage kõigil kontodel tugevat parooli

 • Ärge kunagi kasutage sama parooli mitme kontoga. Sel juhul ei saa teie parooli enda valdusesse saanud kurjategija selle abil teie muudele kontodele juurde pääseda.
 • Kasutage suur- ja väiketähtede, numbrite ja sümbolite kombinatsiooni.
 • Ärge kasutage isiklikke andmeid, mida teised võivad teada või mida saab välja uurida.
 • Ärge kasutage levinud sõnu, fraase ja klaviatuuri klahvimustreid.

Vaadake lisateavet tugeva parooli loomise kohta.

Nõuanne. Võite kasutada näiteks Chrome'i brauserit, mis aitab teil eri kontode paroole hallata.

Kaheastmelise kinnitamise kasutusele võtmine

Muutke kontole juurdepääsemine kurjategijate jaoks keerulisemaks. Kaheastmelise kinnitamise puhul logite sisse millegagi, mida te teate (teie parool), ja millegagi, mis teil on (telefonile saadetud kood).

 1. Järgige toiminguid kaheastmelise kinnitamise seadistamiseks.
 2. Hoidke varukoode ohutus kohas juhuks, kui te ei saa oma telefoni kasutada.

Ärge andke lubasid rakendustele, mida te ei usalda

Mõned rakendused on ebausaldusväärsed või ebaturvalised. Oma konto kaitsmiseks tehke järgmist.

Sirvige privaatselt ja logige end avalikes arvutites välja

Kui kasutate avalikke arvuteid, tehke järgmist, et teie tegevusi ja kontosid ei salvestataks.

 1. Avage avalikus arvutis Chrome'i privaatne aken.
 2. Logige aknas kontole sisse.
 3. Kui olete lõpetanud, sulgege kõik privaatsed aknad.

Märkus. Kui logite Google'i kontole sisse privaatses aknas, kehtivad teie kontotegevuste halduse sätted. Teie kontole salvestatakse tavapärased tegevused.

Kasutage ekraanilukku

Teie telefon võib hõlmata isiklikku teavet või võimaldada hõlpsat juurdepääsu teie kontodele. Seetõttu lisage ekraanilukk juhuks, kui telefon läheb kaotsi või varastatakse.

Vaadake, kuidas ekraanilukku seadistada.

Kui teil ei õnnestu oma kontole sisse logida

Järgige konto taastamise juhiseid.

Probleemide ilmnemisel proovige uuesti, järgides neid konto taastamise nõuandeid.

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
70975
false