ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

How to recover your Google Account or Gmail

If you forgot your password or username, or you can’t get verification codes, follow these steps to recover your Google Account. That way, you can use services like Gmail, Photos, and Google Play.

Tip: If you use an account through your work, school, or other group, these steps might not work. Check with your administrator for help.

Forgot your password

  1. Follow the steps to recover your Google Account or Gmail.
  2. Reset your password when prompted. Choose a strong password that you haven't already used with this account. Learn how to create a strong password.

Forgot the email address you use to sign in

  1. To find your username, follow these steps. You need to know:
    • A phone number or the recovery email address for the account.
    • The full name on your account.
  2. Follow the instructions to confirm it’s your account.
  3. You’ll find a list of usernames that match your account.

Someone else is using your account

If you think someone is using your Google Account without your permission, follow the steps to recover a hacked or hijacked Google Account or Gmail.

Can’t sign in for another reason

If you have another problem, get help signing in.

Recover a deleted Google Account

If you recently deleted your Google Account, you can follow the steps to recover your account.

Still can’t sign in

Create a new account

If you can’t sign in, try these tips for account recovery.

If you still can’t recover your account, you can create a new Google Account.

Avoid account & password recovery services

For your security, you can't call Google for help to sign into your account. We don’t work with any service that claims to provide account or password support. Do not give out your passwords or verification codes.

Was this helpful?
How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
70975
false
false