Đăng nhập bằng một trình duyệt được hỗ trợ

Để giúp bảo vệ tài khoản của bạn, Google không cho phép bạn đăng nhập từ một số trình duyệt. Google có thể chặn hành động đăng nhập từ các trình duyệt:

 • Không hỗ trợ JavaScript hoặc đã tắt Javascript.
 • Có cài một tiện ích không an toàn hoặc không được hỗ trợ.
 • Sử dụng khung kiểm tra tự động.
 • Được nhúng trong một ứng dụng khác.

1. Sử dụng một trình duyệt được hỗ trợ

Một số trình duyệt hỗ trợ JavaScript, trong đó có các trình duyệt sau:

 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer
 • Edge

2. Bật JavaScript trong Chrome

Nếu đang sử dụng trình duyệt được hỗ trợ và vẫn không thể đăng nhập, bạn có thể cần phải bật JavaScript.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Chrome.
 2. Ở phía trên cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Trong mục "Nâng cao", hãy nhấn vào Cài đặt trang web sau đó JavaScript.
 4. Bật Javascript.

Lưu ý: Bạn có thể tắt JavaScript sau khi đăng nhập.

Bật JavaScript trong các trình duyệt khác

Nếu bạn sử dụng một trình duyệt được hỗ trợ khác ngoài Chrome, hãy xem trung tâm trợ giúp của trình duyệt đó để biết hướng dẫn về cách bật JavaScript, cũng như để kiểm tra xem liệu trình duyệt đó có hỗ trợ JavaScript hay không.

Khắc phục vấn đề khi đăng nhập

Tắt tiện ích trong Chrome

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, thì đó có thể là do bạn đã bật tiện ích không an toàn hoặc không được hỗ trợ. Hãy tìm hiểu cách tắt tiện ích. Bạn có thể bật lại tiện ích sau khi đã đăng nhập.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, hãy xem trung tâm trợ giúp của trình duyệt đó để biết cách tắt tiện ích.

Cập nhật trình duyệt

Một số phiên bản trình duyệt cũ có thể không được hỗ trợ. Hãy tìm hiểu cách cập nhật Google Chrome.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, hãy xem Trung tâm trợ giúp của trình duyệt đó để tìm hiểu cách cập nhật trình duyệt.

Thông tin cho các nhà phát triển ứng dụng

Nếu đã triển khai tính năng "Đăng nhập bằng Google" bằng khung trình duyệt Chromium Embedded Framework, bạn sẽ cần chuyển sang một giải pháp khác an toàn hơn:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?