ลงชื่อเข้าใช้ด้วยเบราว์เซอร์ที่รองรับ

Google ไม่อนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าใช้จากบางเบราว์เซอร์เพื่อช่วยปกป้องบัญชีของคุณ และอาจหยุดการลงชื่อเข้าใช้จากเบราว์เซอร์ที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • ไม่รองรับ JavaScript หรือปิด JavaScript ไว้
 • มีการเพิ่มส่วนขยายที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่รองรับ
 • ควบคุมผ่านระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติแทนที่จะควบคุมด้วยมนุษย์
 • ฝังอยู่ในแอปพลิเคชันอื่น

ขั้นตอนที่ 1 ใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเบราว์เซอร์ที่รองรับ JavaScript

 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer
 • Edge

ขั้นตอนที่ 2 เปิด JavaScript ใน Chrome

หากใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับแต่ยังคงลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ คุณอาจต้องเปิด JavaScript
 1. เปิด Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ขั้นสูง" ให้แตะการตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น JavaScript
 4. เปิด JavaScript
เคล็ดลับ: คุณปิด JavaScript ได้หลังจากลงชื่อเข้าใช้

เปิด JavaScript ในเบราว์เซอร์อื่นๆ

หากคุณใช้เบราว์เซอร์อื่นที่รองรับซึ่งไม่ใช่ Chrome ให้ไปที่หน้าการสนับสนุนของเบราว์เซอร์นั้นเพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปิด JavaScript หากไม่แน่ใจว่าเบราว์เซอร์รองรับ JavaScript หรือไม่ ให้ตรวจสอบที่หน้าการสนับสนุนของเบราว์เซอร์นั้น

แก้ปัญหาเวลาลงชื่อเข้าใช้

ปิดส่วนขยายใน Chrome

หากยังคงลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะคุณเปิดส่วนขยายที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่รองรับเอาไว้ ดูวิธีปิดส่วนขยาย คุณเปิดส่วนขยายกลับคืนได้หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ได้แล้ว
เคล็ดลับ: หากคุณใช้เบราว์เซอร์อื่น ให้ไปที่หน้าการสนับสนุนของเบราว์เซอร์นั้นเพื่อดูวิธีปิดส่วนขยาย

อัปเดตเบราว์เซอร์

ระบบอาจไม่รองรับเบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่าบางเวอร์ชัน ดูวิธีอัปเดต Google Chrome
เคล็ดลับ: หากคุณใช้เบราว์เซอร์อื่น ให้ไปที่หน้าการสนับสนุนของเบราว์เซอร์นั้นเพื่อดูวิธีอัปเดต

ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

หากใช้เบราว์เซอร์อื่นที่ไม่ใช่ Chrome และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเบราว์เซอร์เป็น "สูง" หรือ "เข้มงวด" คุณอาจต้องเพิ่ม www.google.com ลงในรายการเว็บไซต์ที่อนุญาตของเบราว์เซอร์

ไปที่หน้าการสนับสนุนของเบราว์เซอร์เพื่อดูวิธีตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ตรวจสอบโปรแกรมความปลอดภัย

หากคุณใช้ไฟร์วอลล์ พร็อกซี หรือโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้ปิดโปรแกรมนั้นชั่วคราว จากนั้นพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

หากวิธีดังกล่าวแก้ปัญหาได้ แสดงว่าโปรแกรมความปลอดภัยอาจทำให้คุณใช้บัญชี Google ไม่ได้ หากต้องการใช้โปรแกรมดังกล่าวพร้อมด้วยสิทธิ์เข้าถึงของ Google โปรดไปที่หน้าการสนับสนุนของโปรแกรม

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ของที่ทำงาน

สอบถามผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท

ข้อมูลสำหรับนักพัฒนาแอป

หากใช้งานฟีเจอร์ "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google" โดยใช้ Chromium Embedded Framework คุณจะต้องเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกต่อไปนี้ซึ่งมีความปลอดภัยมากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร