Tìm các giao dịch mua, đặt chỗ và mục đăng ký của bạn

Tài khoản Google của bạn có chứa các giao dịch mua và đặt chỗ mà bạn thực hiện qua Tìm kiếm, Maps và Trợ lý. Chúng tôi sắp xếp thông tin này để giúp bạn làm được nhiều việc.

 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán và đăng ký.
 3. Để xem danh sách các mục, hãy nhấp vào Quản lý các giao dịch muaQuản lý gói đăng ký hoặc Quản lý các giao dịch đặt chỗ.
 4. Để xem thêm chi tiết, hãy chọn một mục. Ở đây, bạn có thể thực hiện các hành động như:
  • Theo dõi quá trình giao hàng.
  • Gia hạn gói đăng ký.
  • Hủy giao dịch đặt chỗ.

Lưu ý quan trọng: Bạn sẽ không thấy bất kỳ giao dịch mua, mục đăng ký hoặc giao dịch đặt chỗ nào trong Tài khoản Google của mình nếu:

 • Bạn dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi thích hợp để tự quản lý tài khoản ở quốc gia của bạn)
 • Cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đã tạo tài khoản cho bạn bằng Family Link

Google tổng hợp giao dịch mua và đặt chỗ từ đâu

Tài khoản Google của bạn có chứa các giao dịch mua và đặt chỗ mà bạn thực hiện qua Tìm kiếm, Maps và Trợ lý. Ví dụ: Google có thể lấy các giao dịch mua và đặt chỗ từ:

 • Đơn mua sắm trên Google hoặc đơn mua đồ ăn mà bạn đặt qua Tìm kiếm hoặc Trợ lý
 • Giao dịch đặt chỗ tại nhà hàng, khách sạn và trung tâm thể dục mà bạn thực hiện qua Tìm kiếm, Maps hoặc Trợ lý

Để tìm nguồn gốc của một đơn đặt hàng, hãy chọn đơn đặt hàng đó để xem chi tiết. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thông tin Thông tinsau đó Đơn hàng này từ đâu?.

Xóa giao dịch mua và đặt chỗ

Xóa giao dịch mua
 1. Chuyển đến trang Giao dịch mua trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Chọn một giao dịch mua để xem chi tiết.
 3. Chọn Xóa giao dịch mua.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để xóa giao dịch đó.
Xóa giao dịch đặt chỗ
 1. Chuyển đến trang Giao dịch đặt chỗ trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Chọn một giao dịch đặt chỗ để xem chi tiết.
 3. Chọn Xóa giao dịch đặt chỗ.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để xóa giao dịch đó.

Lưu ý quan trọng: Thông tin về các giao dịch mua, đặt chỗ và mục đăng ký cũng có thể được lưu cùng với hoạt động của bạn trong các dịch vụ khác của Google. Ví dụ: nếu bạn đã xem một sản phẩm trên Tìm kiếm rồi mua sản phẩm đó, thì các lần bạn tìm kiếm về sản phẩm đó có thể được lưu trong Tài khoản Google của bạn.

Tại sao Google tổng hợp các giao dịch mua và đặt chỗ

Chúng tôi sắp xếp thông tin về các giao dịch mua và đặt chỗ của bạn trong Tài khoản Google để giúp bạn làm được nhiều việc. Ví dụ:

 • Bạn có thể hỏi Trợ lý Google về trạng thái giao hàng của một đơn hàng.
 • Bạn có thể yêu cầu Trợ lý Google cho bạn xem thông tin đặt vé máy bay hoặc sử dụng Tìm kiếm để đặt câu hỏi như: "Chuyến bay của tôi có khởi hành đúng giờ không?

Quản lý các mục đăng ký đã liên kết

Các gói đăng ký có thể bao gồm nội dung như:

 • Gói đăng ký trên Google Play
 • Gói đăng ký trên YouTube
 • Gói đăng ký tin tức bạn đã liên kết với Tài khoản Google của mình
Thêm dịch vụ đăng ký từ bên ngoài Google

Bạn có thể liên kết một mục đăng ký với Tài khoản Google của mình.

Sau khi bạn liên kết mục đăng ký với tài khoản của mình, Google có thể cá nhân hoá các trải nghiệm như:

 • Tìm các bài viết mà không cần đăng nhập vào một tài khoản hay gặp phải tường phí.
 • Nhận bài viết từ các mục đăng ký ấn phẩm in trong kết quả tìm kiếm của bạn.
Xóa các mục đăng ký đã liên kết

Nếu bạn không muốn một mục đăng ký nào đó hiển thị trong Tài khoản Google của mình, hãy truy cập phần Mục đăng ký và chọn Hủy liên kết.

Hành động này sẽ không hủy hay thay đổi gói đăng ký của bạn. Tuy vậy, bạn sẽ không còn thấy nội dung cá nhân hóa dựa trên gói đăng ký của bạn trong các sản phẩm của Google.

Ai có thể xem các giao dịch mua và đặt chỗ của bạn

Chỉ bạn mới có thể xem giao dịch mua, đặt chỗ và mục đăng ký của mình. Tìm hiểu cách Google bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false