Намиране на покупките, резервациите и абонаментите ви

Профилът ви в Google включва покупките и резервациите, направени посредством Търсене, Карти и Асистент. Информацията е организирана така, че да ви помага да изпълнявате различни задачи.

 1. Отворете профила си в Google. Може да се наложи да влезете в него.
 2. Отворете Плащания и абонаменти.
 3. За да видите списък на съответните елементи, кликнете върху Управление на покупките, Управление на резервациите или Управление на абонаментите.
 4. За да видите повече подробности, изберете даден елемент. Оттам можете да извършвате различни действия, като например:
  • проследяване на доставка;
  • анулиране на резервация;
  • подновяване на абонамент.

Важно: Покупките, абонаментите и резервациите ви няма да бъдат посочени в профила ви в Google, ако:

 • сте на възраст под 13 години (или съответната възраст в държавата ви);
 • ваш родител или настойник е създал профила ви посредством Family Link.

Източници за покупките и резервациите ви

Профилът ви в Google включва покупките и резервациите, направени посредством Търсене, Карти и Асистент. Например те могат да бъдат от следните източници:

 • поръчките за храна или тези в Google Пазаруване, направени чрез Търсене или Асистент;
 • резервациите за ресторанти, хотели и здравни и фитнес услуги, създадени чрез Търсене, Карти или Асистент.

За да намерите източника на дадена поръчка, изберете я за преглед на подробностите за нея. Горе вдясно изберете иконата за информация Информацияи след това Откъде е това?.

Изтриване на покупки и резервации

Изтриване на покупки
 1. Отворете страницата „Покупки“ в профила си в Google.
 2. Изберете покупка, за да намерите подробностите за нея.
 3. Изберете Премахване на покупката.
 4. Изпълнете инструкциите на екрана, за да изтриете покупката.
Изтриване на резервации
 1. Отворете страницата „Резервации“ в профила си в Google.
 2. Изберете резервация, за да намерите подробностите за нея.
 3. Изберете Премахване на резервацията.
 4. Изпълнете инструкциите на екрана, за да изтриете резервацията.

Важно: Информацията за покупките, резервациите и абонаментите ви може също да е запазена с активността ви в други услуги на Google. Ако например сте преглеждали продукт посредством Търсене и след това сте го купили, съответните ви търсения може да са запазени в профила ви в Google.

Защо Google обединява покупките и резервациите ви

Организираме покупките и резервациите ви в профила ви в Google, за да ви помогнем да изпълнявате задачите си. Например:

 • Можете да попитате Google Асистент за състоянието на доставката на дадена покупка.
 • Можете да поискате Google Асистент да ви покаже резервациите ви за полети или да използвате Търсене, за да задавате въпроси като „Навреме ли е полетът ми?“.

Управление на свързани абонаменти

Абонаментите могат да включват различно съдържание, като например:

 • абонаменти в Google Play;
 • абонаменти в YouTube;
 • абонаменти за новини, които сте свързали с профила си в Google.
Добавяне на абонаментна услуга, която не е от Google

Можете да свържете абонамент с профила си в Google.

След като свържете абонамент с профила си, Google може да персонализира практическата ви работа, като например:

 • да намирате статии, без да влизате в профила си или да се сблъсквате със система за платен достъп;
 • да получавате статии от абонаменти за печатни издания в резултатите от търсенето си.
Премахване на свързан абонамент

Ако не искате даден абонамент да се показва в профила ви в Google, отворете Абонаменти и изберете Прекратяване на връзката.

Абонаментът ви няма да бъде анулиран или променен, но повече няма да виждате персонализиране въз основа на него в продуктите на Google.

Кой може да преглежда покупките и резервациите ви

Само вие можете да преглеждате покупките, резервациите и абонаментите си. Научете как Google защитава поверителността и сигурността ви.