Dùng Gmail để truy cập vào Tài khoản Google

Nếu dùng Gmail thì tức là bạn đã có Tài khoản Google. Với Tài khoản Google, bạn có quyền truy cập miễn phí vào các sản phẩm của Google, chẳng hạn như Drive, Tài liệu, Lịch và các sản phẩm khác.

Cách đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn (hoặc sản phẩm bất kỳ của Google):

  1. Truy cập vào trang đăng nhập của sản phẩm (trang đăng nhập của Tài khoản Google là myaccount.google.com).
  2. Nhập tên người dùng Gmail (mọi nội dung xuất hiện trước "@gmail.com").
  3. Nhập mật khẩu của bạn.

Các vấn đề thường gặp

Tôi nghĩ rằng mình không có tài khoản Gmail

Tài khoản Google mới đi kèm với Gmail, do đó, nếu tạo tài khoản gần đây thì bạn đã có địa chỉ Gmail.

Nếu chưa từng tạo tài khoản Gmail, bạn có thể đăng ký miễn phí. Cách tạo tài khoản Gmail:

  1. Truy cập vào Gmail.com.
  2. Chọn Tuỳ chọn khác sau đó Tạo tài khoản.
  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Tôi nghĩ rằng mình đã xoá tài khoản Gmail

Nếu đã có Tài khoản Google và xoá tài khoản Gmail, thì bạn có thể thêm Gmail vào Tài khoản Google hiện tại của mình.

Cách thêm Gmail:

  1. Truy cập vào mail.google.com.
  2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
  3. Làm theo thông tin trên màn hình để thêm Gmail vào tài khoản.

Khi bạn thêm Gmail, địa chỉ Gmail sẽ trở thành tên người dùng chính trong tài khoản. Đó sẽ là tên người khác nhìn thấy khi bạn chia sẻ thông tin, chẳng hạn như tài liệu hoặc ảnh, từ Tài khoản Google của bạn. Địa chỉ email ban đầu sẽ trở thành địa chỉ khôi phục trong tài khoản.

Nếu bạn có câu hỏi khác, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Gmail.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false