Đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao để có được khả năng bảo mật mạnh nhất của Google cho tài khoản

Bạn có thể đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao để sử dụng giải pháp bảo mật tài khoản mạnh nhất của Google.

Bất kỳ người nào có nguy cơ bị tấn công có chủ đích trên mạng đều nên sử dụng Chương trình Bảo vệ nâng cao. Những người này bao gồm nhà báo, nhà hoạt động, đội ngũ thực hiện chiến dịch chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp, quản trị viên CNTT và bất kỳ ai khác lưu các tệp giá trị hoặc chứa thông tin nhạy cảm vào Tài khoản Google của họ.

Cách hoạt động của Chương trình Bảo vệ nâng cao

Chương trình Bảo vệ nâng cao bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công có chủ đích trên mạng.

Ngăn chặn hành vi truy cập trái phép vào tài khoản của bạn

Chương trình Bảo vệ nâng cao yêu cầu bạn sử dụng khóa bảo mật khi đăng nhập để bảo vệ dữ liệu của bạn trên Google, chẳng hạn như email, tài liệu, danh bạ hoặc dữ liệu cá nhân khác trên Google. Ngay cả khi một tin tặc lấy được tên người dùng và mật khẩu của bạn thì kẻ này vẫn không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn nếu không có khóa bảo mật.

Lưu ý: Bạn cần sử dụng khóa bảo mật khi đăng nhập lần đầu tiên trên một máy tính, trình duyệt hoặc thiết bị. Nếu duy trì trạng thái đăng nhập, bạn có thể không cần phải sử dụng khóa bảo mật vào lần đăng nhập tiếp theo.

Cung cấp biện pháp bảo vệ bổ sung trước các tài nguyên tải xuống có hại

Chương trình Bảo vệ nâng cao thực hiện các bước kiểm tra bổ sung đối với tài nguyên tải xuống. Khi bạn tải một tệp có thể có hại xuống, chương trình này sẽ thông báo cho bạn hoặc chặn tệp tải xuống. Trên điện thoại Android, Chương trình Bảo vệ nâng cao chỉ cho phép các ứng dụng từ cửa hàng đã xác minh.

Giữ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn

Để ngăn hành vi truy cập trái phép, Chương trình Bảo vệ nâng cao chỉ cho phép các ứng dụng của Google – và các ứng dụng bên thứ ba mà chúng tôi đã xác minh – truy cập vào dữ liệu của bạn, chỉ khi bạn đồng ý.

Chương trình này cũng ngăn không cho tin tặc mạo danh bạn để truy cập vào tài khoản của bạn: nếu ai đó cố gắng khôi phục tài khoản của bạn, Chương trình Bảo vệ nâng cao sẽ thực hiện các bước bổ sung để xác minh danh tính của bạn.

Bật Chương trình Bảo vệ nâng cao

Sau khi nhận được khoá bảo mật, bạn có thể đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao. Bạn nên mua 2 khoá (1 khoá chính và 1 khoá dự phòng) và cất giữ ở nơi an toàn.
Lưu ý quan trọng: Khoá bảo mật có thể kết nối với thiết bị iOS theo các cách sau:
  NFC USB
iPhone chạy hệ điều hành iOS phiên bản 13.3 trở lên
iPad chạy hệ điều hành iOS phiên bản 13.3 trở lên Không
iPhone và iPad chạy một hệ điều hành phiên bản cũ Không Không
  1. Mua khoá bảo mật tương thích với các thiết bị bạn sử dụng.
  2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật Chương trình Bảo vệ nâng cao.
Mẹo: Để sử dụng khóa bảo mật với iPhone hoặc iPad, trước tiên, bạn phải thêm khóa bảo mật vào Tài khoản Google của mình. Để sử dụng khóa bảo mật Bluetooth, trước tiên, bạn hãy tải ứng dụng Smart Lock xuống để đăng nhập vào Tài khoản Google trên iPhone hoặc iPad.

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp

Hãy tìm hiểu thêm về Chương trình Bảo vệ nâng cao, bao gồm cả thông tin chi tiết về cách hoạt động của chương trình và cách khắc phục vấn đề.

Quyết định xem Chương trình Bảo vệ nâng cao có phù hợp với bạn hay không

Bảo vệ nâng cao là giải pháp bảo mật tài khoản mạnh nhất của Google, nhưng Chương trình này cũng áp dụng một số hạn chế đối với tài khoản của bạn:

  • Bạn cần sử dụng khóa bảo mật để đăng nhập trên một thiết bị mới.
  • Để đọc email của mình, bạn có thể sử dụng Gmail. Bạn cũng có thể tạo mã để sử dụng ứng dụng Mail trên iOS với Tài khoản Google của mình.
  • Bạn sẽ không thể sử dụng Tài khoản Google của mình với một số ứng dụng và dịch vụ yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm như email và Google Drive. Nhờ đó, tin tặc sẽ không có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn trên Google. Bạn có thể tạo mã tạm thời để cho phép ứng dụng Mail (Thư), Contacts (Danh bạ) và Calendar (Lịch) của Apple trên iOS hoặc Mozilla Thunderbird truy cập Gmail và dữ liệu khác trong Tài khoản Google của bạn.
  • Nếu mất quyền truy cập vào tài khoản của mình, bạn sẽ phải thực hiện các bước bổ sung để khôi phục tài khoản.

Bảo vệ tài khoản của bạn khi bạn không đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao

Nếu Chương trình Bảo vệ nâng cao không phù hợp với bạn hoặc nếu bạn chưa nhận được khóa bảo mật, thì bạn vẫn có thể thực hiện các bước để tăng cường bảo mật cho tài khoản.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính