Thay đổi những người được lưu và đề xuất dưới dạng liên hệ

Bạn sẽ thấy đề xuất về người liên hệ trong một số dịch vụ của Google, chẳng hạn như khi bạn bắt đầu nhập tên người nào đó vào một email mới trong Gmail. Bạn có thể kiểm soát những người được lưu và đề xuất dưới dạng liên hệ.

Ai sẽ xuất hiện dưới dạng đề xuất

 • Những người bạn đã thêm vào danh sách liên hệ.
 • Những người đã tương tác với bạn trong các dịch vụ của Google được tự động lưu vào "Liên hệ khác". Bạn có thể ngừng tự động lưu liên hệ bất cứ lúc nào.

Kiểm soát những người được lưu vào danh sách liên hệ

Tự thêm người liên hệ
 1. Đăng nhập vào Danh bạ Google. Bạn sẽ thấy danh sách những người liên hệ bạn đã thêm.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn biểu tượng Tạo liên hệ Thêm.
 3. Nhập thông tin liên hệ của người đó.
 4. Chọn Lưu.
Lưu thông tin liên hệ khi bạn tương tác với mọi người

Khi tương tác với người khác trên các sản phẩm của Google, bạn có thể tự động lưu thông tin liên hệ của họ, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại. Khi tùy chọn cài đặt này bật, bạn sẽ lưu thông tin liên hệ của:

 • Những người mà bạn đã chia sẻ nội dung gì đó, chẳng hạn như một tài liệu trong Drive
 • Những người chia sẻ nội dung với bạn, như album được chia sẻ trong Google Photos
 • Những người tham gia vào các sự kiện hoặc nhóm bạn đang tham gia

Bắt đầu hoặc ngừng lưu tự động

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Mọi người và chia sẻ.
 3. Trong bảng Danh bạ, nhấp vào Thông tin liên hệ được lưu từ các lần tương tác.
 4. Bật hoặc tắt tùy chọn Lưu thông tin liên hệ khi bạn tương tác với mọi người.
 5. Nếu bạn sử dụng Gmail, hãy chọn liệu bạn có để Gmail lưu thông tin liên hệ từ những người bạn gửi email hay không:
  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào mục cài đặt Gmail.
  2. Chọn một tùy chọn trong mục "Tạo liên hệ để tự động hoàn tất".
  3. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Thay đổi hoặc xóa người liên hệ

Để ngăn người khác hiển thị dưới dạng đề xuất, hãy làm theo các bước bên dưới để xóa người đó.

Những người liên hệ bạn đã thêm
 1. Đăng nhập vào Danh bạ Google.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào một người liên hệ.
 3. Từ đây, bạn có thể:
  • Thay đổi thông tin: Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa. Thực hiện các thay đổi bạn muốn. Ở dưới cùng, hãy chọn tùy chọn Lưu.
  • Xóa người liên hệ: Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.
Những người liên hệ được lưu tự động
 1. Đăng nhập vào Danh bạ Google.
 2. Ở bên trái, hãy chọn mục Liên hệ khác.
 3. Nhấp hoặc nhấn vào một liên hệ.
 4. Từ đây, bạn có thể:
  • Thay đổi thông tin: Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm vào danh bạ Thêm người. Thực hiện các thay đổi bạn muốn. Ở dưới cùng, hãy chọn tùy chọn Lưu.
  • Xóa người liên hệ: Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa. Để ngăn những người này được thêm lại, hãy làm theo các bước để ngừng lưu tự động.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?