Promjena spremanja i predlaganja kontakata

U nekim Googleovim uslugama vidjet ćete prijedloge kontakata, primjerice kada počnete upisivati nečije ime u novu poruku e-pošte u Gmailu. Vi možete upravljati time koji će se kontakti spremati i predlagati.

Tko se pojavljuje kao prijedlog

 • Osobe koje ste dodali u kontakte.
 • Osobe s kojima komunicirate u Googleovim uslugama automatski se spremaju kao "Ostali kontakti". Automatsko spremanje kontakata možete zaustaviti u bilo kojem trenutku.

Upravljanje spremanjem kontakata

Samostalno dodavanje kontakata
 1. Prijavite se na Google kontakte. Vidjet ćete popis kontakata koje ste dodali.
 2. U donjem desnom kutu odaberite Dodaj Dodaj.
 3. Unesite podatke za kontakt te osobe.
 4. Odaberite Spremi.
Spremanje podataka za kontakt prilikom interakcije s ljudima

Prilikom interakcije s osobama na Googleovim proizvodima možete automatski spremiti njihove podatke za kontakt, uključujući imena, e-adrese i telefonske brojeve. Kada je ta postavka uključena, spremat će se podaci za kontakt:

 • osoba s kojima ste nešto podijelili, poput dokumenta na Disku
 • osoba koje su podijelile sadržaj s vama, na primjer dijeljene albume na Google fotografijama
 • osoba koje su uključene u događaje ili grupe u kojima se nalazite.

Pokretanje ili zaustavljanje automatskog spremanja

 1. Otvorite odjeljak Podaci za kontakt spremaju se tijekom interakcija svojeg Google računa.
 2. Uključite ili isključite Spremi podatke za kontakt prilikom interakcije s ljudima.
 3. Ako upotrebljavate Gmail, odaberite hoće li Gmail spremati podatke za kontakt osoba kojima šaljete e-poštu:
  1. Na računalu otvorite stranicu Postavke Gmaila.
  2. Odaberite opciju u postavci "Stvorite kontakte za samodovršetak"
  3. Pri dnu stranice kliknite Spremi promjene.

Promjena ili uklanjanje kontakata

Ako želite da se osobe prestanu pojavljivati kao prijedlozi, slijedite upute u nastavku da biste ih uklonili.

Kontakti koje ste dodali
 1. Prijavite se na Google kontakte.
 2. Kliknite ili dodirnite kontakt.
 3. Ovdje možete učiniti sljedeće:
  • Promijeniti informacije: u gornjem desnom kutu odaberite Uredi Uređivanje. Unesite željene promjene. Pri dnu odaberite Spremi.
  • Ukloniti kontakt: u gornjem desnom kutu odaberite Više Više a zatim Izbriši.
Automatsko spremanje kontakata
 1. Prijavite se na Google kontakte.
 2. S lijeve strane odaberite Ostali kontakti.
 3. Kliknite ili dodirnite kontakt.
 4. Ovdje možete učiniti sljedeće:
  • Promijeniti informacije: u gornjem desnom kutu odaberite Dodaj u kontakte Dodavanje osoba Unesite željene promjene. Pri dnu odaberite Spremi.
  • Ukloniti kontakt: u gornjem desnom kutu odaberite Više Više a zatim Izbriši. Da biste spriječili ponovno dodavanje kontakta, slijedite upute za zaustavljanje automatskog spremanja.