Kontaktide salvestamise ja soovitamise seadete muutmine

Mõnes Google'i teenuses näete soovitatud kontakte (näiteks siis, kui Gmailis uut kirja kirjutades kellegi nime sisestama hakkate). Teil on võimalik juhtida, kes kontaktina salvestatakse ja keda soovitatakse.

Kes kuvatakse soovitusena?

 • Inimesed, kelle olete oma kontaktide hulka lisanud.
 • Inimesed, kellega olete Google'i teenustes suhelnud, salvestatakse automaatselt jaotisse „Muud kontaktid”. Võite kontaktide automaatse salvestamise alati peatada.

Juhtige, kes kontaktidena salvestatakse

Ise kontaktide lisamine
 1. Logige sisse teenusesse Google'i kontaktid. Näete loendit lisatud kontaktidest.
 2. Tehke vasakus ülaosas valik Kontakti loomine Lisa.
 3. Sisestage isiku kontaktteave.
 4. Valige nupp Salvesta.
Inimestega suhtlemisel kontaktteabe salvestamine

Kui suhtlete inimestega Google'i teenustes, võite automaatselt salvestada nende kontaktteabe, sh nimed, e-posti aadressid ja telefoninumbrid. Kui see seade on sisse lülitatud, säilitatakse kontaktteave järgmiste inimeste puhul.

 • Inimesed, kellega olete midagi jaganud, nt dokumenti Drive'is.
 • Inimesed, kes jagavad teiega sisu, nt teenuse Google Photos jagatud albumites.
 • Inimesed, kes osalevad teiega samadel sündmustel või kuuluvad teiega samadesse gruppidesse.

Automaatse salvestamise alustamine või peatamine

 1. Avage oma Google'i konto.
 2. Klõpsake vasakpoolsel navigeerimispaanil valikul Inimesed ja jagamine.
 3. Paneelil Kontaktid klõpsake valikul Kontaktteabe salvestamine inimestega suhtlemisel.
 4. Lülitage valik Inimestega suhtlemisel kontaktteabe salvestamine sisse või välja.
 5. Kui kasutate Gmaili, siis valige, kas Gmail salvestab nende inimeste kontaktteabe, kellele meile saadate.
  1. Avage arvutis Gmaili seaded.
  2. Tehke valik jaotises „Automaatseks täitmiseks kontaktide loomine”.
  3. Klõpsake lehe allosas käsul Salvesta muudatused.

Kontaktide muutmine või eemaldamine

Kui te ei soovi, et inimesi soovitustena kuvatakse, toimige järgmiselt, et nad eemaldada.

Lisatud kontaktid
 1. Logige sisse teenusesse Google'i kontaktid.
 2. Klõpsake kontaktil või puudutage teda.
 3. Siin saab teha järgmist.
  • Teabe muutmine: tehke paremas ülaosas valik Muutmine Muuda. Tehke soovitud muudatused. Valige allosas käsk Salvesta.
  • Kontakti eemaldamine: tehke paremas ülaosas valikud Rohkem Rohkem ja siis Kustuta.
Automaatselt salvestatud kontaktid
 1. Logige sisse teenusesse Google'i kontaktid.
 2. Tehke vasakus servas valik Muud kontaktid.
 3. Klõpsake kontaktil või puudutage teda.
 4. Siin saab teha järgmist.
  • Teabe muutmine: tehke paremas ülaosas valik Kontaktide hulka lisamine Lisa inimesi. Tehke soovitud muudatused. Valige allosas käsk Salvesta.
  • Kontakti eemaldamine: tehke paremas ülaosas valikud Rohkem Rohkem ja siis Kustuta. Kui te ei soovi, et kontakt uuesti lisatakse, järgige juhiseid automaatse salvestamise peatamiseks.