Thay đổi những người được lưu và đề xuất dưới dạng người liên hệ

Bạn sẽ thấy đề xuất về người liên hệ trong một số dịch vụ của Google, chẳng hạn như khi bạn bắt đầu nhập tên người nào đó vào một email mới trong Gmail. Bạn có thể kiểm soát những người được lưu và đề xuất dưới dạng người liên hệ.

Ai sẽ xuất hiện dưới dạng đề xuất

 • Những người mà bạn đã thêm vào danh bạ.
 • Những người đã tương tác với bạn trong các dịch vụ của Google sẽ được tự động lưu vào "Người liên hệ khác". Bạn có thể ngừng tự động lưu người liên hệ bất cứ lúc nào.

Kiểm soát những người được lưu vào danh sách liên hệ

Tự thêm người liên hệ
 1. Đăng nhập vào Danh bạ Google. Bạn sẽ thấy danh sách những người liên hệ bạn đã thêm.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn biểu tượng Tạo liên hệ Thêm.
 3. Nhập thông tin liên hệ của người đó.
 4. Chọn Lưu.
Lưu thông tin liên hệ khi bạn tương tác với mọi người

Khi tương tác với người khác trên các sản phẩm của Google, bạn có thể tự động lưu thông tin liên hệ của họ, bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại

Khi chế độ cài đặt này đang bật, bạn sẽ lưu thông tin liên hệ của:

 • Những người mà bạn đã chia sẻ dữ liệu nào đó, chẳng hạn như một tài liệu trong Drive.
 • Những người chia sẻ nội dung nào đó với bạn, chẳng hạn như album chia sẻ trong Google Photos.
 • Những người tham gia vào sự kiện hoặc nhóm mà bạn cũng đang tham gia.
 • Những người mà bạn đánh dấu là đã biết.

Bắt đầu hoặc ngừng lưu tự động

 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Mọi người và chia sẻ.
 3. Trong bảng "Danh bạ" , hãy nhấp vào Thông tin liên hệ được lưu từ các lần tương tác.
 4. Bật hoặc tắt chế độ Lưu thông tin liên hệ khi bạn tương tác với mọi người.
 5. Nếu bạn sử dụng Gmail, hãy chọn có cho phép Gmail lưu thông tin liên hệ của những người bạn gửi email hay không:
  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào mục cài đặt Gmail.
  2. Chọn một tuỳ chọn trong mục "Tạo mục liên hệ để tự động hoàn tất".
  3. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Thay đổi hoặc xóa người liên hệ

Để ngăn người khác hiển thị dưới dạng đề xuất, hãy làm theo các bước bên dưới để xóa người đó.

Những người liên hệ bạn đã thêm
 1. Đăng nhập vào Danh bạ Google.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào một người liên hệ.
 3. Từ đây, bạn có thể:
  • Thay đổi thông tin: Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa. Thực hiện các thay đổi bạn muốn. Ở dưới cùng, hãy chọn tùy chọn Lưu.
  • Xóa người liên hệ: Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa.
Những người liên hệ được lưu tự động
 1. Đăng nhập vào Danh bạ Google.
 2. Ở bên trái, hãy chọn mục Liên hệ khác.
 3. Nhấp hoặc nhấn vào một liên hệ.
 4. Từ đây, bạn có thể:
  • Thay đổi thông tin: Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm vào danh bạ Thêm người. Thực hiện các thay đổi bạn muốn. Ở dưới cùng, hãy chọn tùy chọn Lưu.
  • Xóa người liên hệ: Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa. Để ngăn những người này được thêm lại, hãy làm theo các bước để ngừng lưu tự động.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
70975
false
false