Zmena osôb, ktoré budú uložené a odporučené ako kontakty

V niektorých službách Googlu sa zobrazia odporúčania kontaktov, ako keď začnete zadávať v novej správe v Gmaile meno určitej osoby. Môžete určiť, koho uložíme a navrhneme ako kontakt.

Kto sa zobrazí ako návrh

 • Ľudia, ktorých ste pridali medzi kontakty.
 • Ľudia, s ktorými ste prišli do kontaktu v službách Googlu, sa automaticky uložia do priečinka Iné kontakty. Automatické ukladanie kontaktov môžete kedykoľvek zastaviť.

Ovládanie osôb uložených medzi kontakty

Pridávanie kontaktov manuálne
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kontakty Kontakty.
 2. Vpravo dole klepnite na možnosť Pridať Pridať.
 3. Zadajte kontaktné údaje príslušnej osoby.
 4. Klepnite na tlačidlo Uložiť.
Ukladanie kontaktných informácií počas komunikácie s ľuďmi

Môžete určiť, či sa v určitých službách Googlu budú automaticky ukladať informácie o kontaktoch od ľudí, s ktorými interagujete. Príklady:

 • ľudia, s ktorými zdieľate obsah (napr. dokument) na Disku;
 • ľudia, ktorí sa zúčastnia rovnakých udalostí, sú členmi rovnakých skupín alebo obsahu (napríklad zdieľaného albumu vo Fotkách Google).

Spustenie alebo zastavenie automatického ukladania

 1. Otvorte vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia a potom Google Účet Google.
 2. Klepnite v hornej časti na položku Osobné informácie.
 3. V časti Kontakty klepnite na položku Navrhované kontakty.
 4. Zapnite alebo vypnite možnosť Ukladať kontaktné informácie z interakcií.
 5. Ak používate Gmail, nastavte, či Gmail ukladá kontaktné informácie od ľudí, ktorým pošlete správu:
  1. Prejdite v počítači do nastavení Gmailu.
  2. V časti Vytvárať kontakty a pri zadávaní automaticky dokončovať zvoľte požadovanú možnosť.
  3. V dolnej časti stránky kliknite na položku Uložiť zmeny.

Zmena alebo odstránenie kontaktov

Ak chcete zastaviť zobrazovanie určitých osôb medzi návrhmi, odstráňte ich pomocou postupu nižšie.

Pridané kontakty
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kontakty Kontakty.
 2. Klepnite na požadovaný kontakt.
 3. Potom môžete:
  • Zmeniť informácie: vpravo dole klepnite na položku upraviť Upraviť. Vykonajte požadované zmeny. Vyberte hore položku Uložiť.
  • Odstrániť kontakt: vpravo hore klepnite na položky Viac Viac a potom Odstrániť.
Automaticky uložené kontakty
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kontakty Kontakty.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Návrhy.
 3. Klepnite na možnosť Pridať ľudí, ktorých často kontaktujete.
 4. Potom môžete:
  • Zmeniť informácie: klepnite na položku Pridať do kontaktov. Vykonajte požadované zmeny. Klepnite na tlačidlo Uložiť.
  • Odstrániť kontakt: klepnite na možnosť Zrušiť. Ak chcete zabrániť tomu, aby bola určitá osoba pridaná znova, postupujte podľa krokov na zastavenie automatického ukladania.