שינוי ההגדרה של מי יישמר ומי יוצע כאיש קשר

בחלק משירותי Google יוצגו לכם הצעות לאנשי קשר - למשל כאשר תתחילו להקליד שם כלשהו בהודעת אימייל חדשה ב-Gmail. אפשר לקבוע מי יישמר ומי יוצע כאיש קשר.

מי יוצג כהצעה

 • אנשים שהוספתם לאנשי הקשר שלך.
 • אנשים שהיו לכם אינטראקציות איתם בשירותי Google יישמרו באופן אוטומטי בקטע 'אנשי קשר נוספים'. אפשר תמיד להפסיק את השמירה האוטומטית של אנשי קשר.

איך קובעים מי יישמרו כאנשי קשר

הוספה עצמית של אנשי קשר
 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אנשי הקשר אנשי קשר מחשבון Google.
 2. בפינה השמאלית התחתונה מקישים על סמל ההוספה הוספה.
 3. מזינים את פרטי הקשר של אותו אדם.
 4. מקישים על שמירה.
שמירת פרטי קשר של אנשים בזמן אינטראקציה איתם

אפשר להחליט אם בשירותי Google מסוימים תתבצע שמירה אוטומטית של פרטים של אנשים שיש לכם אינטראקציה איתם, כמו למשל:

 • אנשים ששיתפתם איתם פריט כלשהו, כמו למשל מסמך ב-Drive
 • אנשים שאתם חולקים איתם אירועים, קבוצות או תוכן, כמו למשל אלבום משותף בתמונות Google

התחלה או הפסקה של השמירה האוטומטית

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות של המכשיר ואז Google חשבון Google.
 2. בחלק העליון מקישים על מידע אישי.
 3. בקטע "אנשי קשר" מקישים על הצעות לאנשי קשר.
 4. מפעילים או משביתים את האפשרות שמירת פרטים של אנשי קשר מהאינטראקציות שלך.
 5. אם משתמשים ב-Gmail, בוחרים אם תתבצע ב-Gmail שמירה של הפרטים ליצירת קשר של האנשים שאתם שולחים להם הודעות אימייל:
  1. במחשב, עוברים אל הגדרות Gmail.
  2. בקטע "יצירת אנשי קשר להשלמה אוטומטית", בוחרים באפשרות הרצויה.
  3. בחלק התחתון של הדף, לוחצים על שמירת שינויים.

שינוי או הסרה של אנשי קשר

כדי למנוע הצגה של אנשים כהצעות, מסירים אותם באמצעות הפעולות הבאות.

אנשי קשר שהוספתם
 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אנשי הקשר אנשי קשר מחשבון Google.
 2. מקישים על אחד מאנשי הקשר.
 3. מכאן אפשר:
  • לשנות פרטים: בצד שמאל למטה, מקישים על סמל העריכה עריכה. מבצעים את השינויים הרצויים. בחלק העליון, בוחרים באפשרות שמירה.
  • הסרת איש קשר: בצד שמאל למעלה מקישים על האפשרות 'עוד' אפשרויות נוספות ואז מחיקה.
אנשי קשר שנשמרו אוטומטית
 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אנשי הקשר אנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריט ואז הצעות.
 3. מקישים על הוספת אנשים שיוצרים איתם קשר לעתים קרובות.
 4. מכאן אפשר:
  • לשנות פרטים: מקישים על הוספה לאנשי קשר. מבצעים את השינויים הרצויים. מקישים על שמירה.
  • להסיר איש קשר: מקישים על מחיקה. כדי למנוע הוספה חוזרת של איש הקשר, מבצעים את השלבים להפסקת השמירה האוטומטית.