Určení, jaké kontakty se uloží a budou navrhovány

V některých službách Google se zobrazují návrhy kontaktů, např. když v novém e-mailu v Gmailu začnete psát jméno osoby. Můžete nastavit, jaké kontakty se uloží a budou navrhovány.

Kdo se zobrazí jako návrh

 • Lidé, které jste si přidali do kontaktů.
 • Lidé, se kterými jste komunikovali ve službách Google, se automaticky uloží mezi Další kontakty. Automatické ukládání kontaktů lze kdykoli vypnout.

Kdo se uloží jako kontakt

Vlastnoruční přidání kontaktů
 1. Přihlaste se do služby Kontakty Google. Zobrazí se seznam přidaných kontaktů.
 2. Vpravo dole vyberte Přidat Přidat.
 3. Zadejte kontaktní údaje osoby.
 4. Vyberte Uložit.
Ukládání kontaktních údajů lidí, se kterými komunikujete

Když komunikujete s lidmi ve službách Google, mohou se automaticky ukládat jejich kontaktní údaje (např. jméno, e‑mailová adresa a telefonní číslo). Když je toto nastavení zapnuto, uchovají se kontaktní údaje následujících uživatelů:

 • Lidé, se kterými jste něco sdíleli, např. dokument na Disku.
 • Lidé, kteří něco sdíleli s vámi, např. sdílené album ve Fotkách Google.
 • Lidé, kteří jsou součástí událostí a skupin, do kterých patříte i vy.

Zapnutí nebo vypnutí automatického ukládání

 1. V účtu Google přejděte do sekce Kontaktní údaje uložené z komunikace.
 2. Zapněte nebo vypněte možnost Ukládání kontaktních údajů lidí, se kterými komunikujete.
 3. Pokud používáte Gmail, určete, zda se budou ukládat kontaktní údaje lidí, se kterými si píšete e-maily:
  1. V počítači přejděte do nastavení Gmailu.
  2. V sekci Vytvořit kontakty pro automatické dokončování vyberte některou možnost.
  3. Dole klikněte na Uložit změny.

Změna nebo odstranění kontaktů

Nechcete-li, aby se určití lidé zobrazovali jako návrhy, můžete je odebrat.

Vlastnoručně přidané kontakty
 1. Přihlaste se do služby Kontakty Google.
 2. Klikněte nebo klepněte na kontakt.
 3. K dispozici budou následující možnosti:
  • Změna údajů: Vpravo nahoře vyberte Upravit Upravit. Proveďte požadované změny. Dole vyberte Uložit.
  • Odebrání kontaktu: Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Další a poté Smazat.
Automaticky uložené kontakty
 1. Přihlaste se do služby Kontakty Google.
 2. Vlevo vyberte Další kontakty.
 3. Klikněte nebo klepněte na kontakt.
 4. K dispozici budou následující možnosti:
  • Změna údajů: Vpravo nahoře vyberte Přidat mezi kontakty Přidat lidi. Proveďte požadované změny. Dole vyberte Uložit.
  • Odebrání kontaktu: Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Další a poté Smazat. Pokud nechcete, aby byla osoba přidána při příští interakci, postupujte podle pokynů k vypnutí automatického ukládání kontaktů.