Промяна на това, кои контакти се запазват и предлагат

В някои услуги на Google ще виждате предложени контакти, като например когато започнете да въвеждате нечие име в нов имейл в Gmail. Можете да контролирате това, кои контакти се запазват и предлагат.

Кои хора се показват като предложения

 • Хората, които сте добавили към контактите си.
 • Хората, с които сте взаимодействали в услугите на Google, автоматично се запазват в Други контакти. Можете да спрете автоматичното запазване на контакти по всяко време.

Контролиране на това, кои контакти се запазват

Ръчно добавяне на контакти
 1. Отворете Контакти Контакти на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете иконата Добавяне долу вдясно.
 3. Въведете информацията за връзка с човека.
 4. Докоснете Запазване.
Запазване на информацията за връзка, когато взаимодействате с хора

Можете да решите дали в определени услуги на Google да се запазва автоматично информацията за връзка от хората, с които взаимодействате, като например:

 • хора, с които сте споделили нещо, като например документ в Диск;
 • хора, с които сте били част от събития, групи или съдържание, като например споделен албум в Google Снимки.

Стартиране или спиране на автоматичното запазване

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ и след това Google Профил в Google.
 2. В горната част докоснете Лични данни.
 3. Под „Контакти“ докоснете Предложения за контакти.
 4. Включете или изключете Запазване на информацията за връзка от взаимодействията ви.
 5. Ако използвате Gmail, изберете дали услугата да запазва информация за връзка от хората, на които изпращате имейли.
  1. На компютър отворете настройките си за Gmail.
  2. Под „Създаване на контакти за автоматично довършване“ изберете опция.
  3. В долната част на страницата кликнете върху Запазване на промените.

Промяна или премахване на контакти

За да спрете показването на дадени хора като предложения, изпълнете стъпките по-долу за премахването им.

Добавени от вас контакти
 1. Отворете Контакти Контакти на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете контакт.
 3. Оттук можете:
  • Да промените информацията: Докоснете иконата Редактиране долу вдясно. Извършете желаните промени. В горната част изберете Запазване.
  • Да премахнете контакт: Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Изтриване.
Автоматично запазени контакти
 1. Отворете Контакти Контакти на телефона или таблета си с Android.
 2. Горе вляво докоснете иконата за меню Меню и след това Предложения.
 3. Докоснете Добавяне на хората, с които общувате често.
 4. Оттук можете:
  • Да промените информацията: Докоснете Добавяне в контактите. Извършете желаните промени. Докоснете Запазване.
  • Да премахнете контакт: Докоснете Отхвърляне. За да спрете повторното добавяне на контакта, изпълнете съответните стъпки.