Kontaktide salvestamise ja soovitamise seadete muutmine

Mõnes Google'i teenuses näete soovitatud kontakte (näiteks siis, kui Gmailis uut kirja kirjutades kellegi nime sisestama hakkate). Teil on võimalik juhtida, kes kontaktina salvestatakse ja keda soovitatakse.

Kes kuvatakse soovitusena?

 • Inimesed, kelle olete oma kontaktide hulka lisanud.
 • Inimesed, kellega olete Google'i teenustes suhelnud, salvestatakse automaatselt jaotisse „Muud kontaktid”. Võite kontaktide automaatse salvestamise alati peatada.

Juhtige, kes kontaktidena salvestatakse

Ise kontaktide lisamine
 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis jaotis Kontaktid Kontaktid.
 2. Puudutage paremas allosas valikut Lisa Lisa.
 3. Sisestage isiku kontaktteave.
 4. Puudutage nuppu Salvesta.
Inimestega suhtlemisel kontaktteabe salvestamine

Teie otsustate, kas teatud Google'i teenustes salvestatakse automaatselt nende inimeste kontaktteave, kellega suhtlete. Näiteks.

 • Inimesed, kellega olete midagi jaganud, nt dokumenti Drive'is.
 • Inimesed, kes osalevad teiega samadel sündmustel, kuuluvad teiega samadesse gruppidesse või jagavad teiega sama sisu, nt jagatud albumit rakenduses Google Photos.

Automaatse salvestamise alustamine või peatamine

 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis seadme rakendus Seaded ja siis ja tehke valikud Google Google'i konto.
 2. Puudutage ülaosas valikut Isiklik teave.
 3. Jaotises „Kontaktid” puudutage valikut Kontaktisoovitused.
 4. Lülitage käsk Salvesta suhtluse kaudu saadud kontaktteave sisse või välja.
 5. Kui kasutate Gmaili, siis valige, kas Gmail salvestab nende inimeste kontaktteabe, kellele meile saadate.
  1. Avage arvutis Gmaili seaded.
  2. Tehke valik jaotises „Automaatseks täitmiseks kontaktide loomine”.
  3. Klõpsake lehe allosas käsul Salvesta muudatused.

Kontaktide muutmine või eemaldamine

Kui te ei soovi, et inimesi soovitustena kuvatakse, toimige järgmiselt, et nad eemaldada.

Lisatud kontaktid
 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis jaotis Kontaktid Kontaktid.
 2. Puudutage kontakti.
 3. Siin saab teha järgmist.
  • Teabe muutmine: puudutage paremas ülaosas valikut Muutmine Muuda. Tehke soovitud muudatused. Ülaosas valige nupp Salvesta.
  • Kontakti eemaldamine: tehke paremas ülaosas valikud Rohkem Rohkem ja siis Kustuta.
Automaatselt salvestatud kontaktid
 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis jaotis Kontaktid Kontaktid.
 2. Puudutage vasakus ülaosas valikuid Menüü Menüü ja siis Soovitused.
 3. Puudutage valikut Lisa inimesed, kellega sageli ühendust võetakse.
 4. Siin saab teha järgmist.
  • Teabe muutmine: puudutage valikut Kontaktide hulka lisamine. Tehke soovitud muudatused. Puudutage nuppu Salvesta.
  • Kontakti eemaldamine: puudutage nuppu Loobu. Kui te ei soovi, et kontakt uuesti lisatakse, järgige juhiseid automaatse salvestamise peatamiseks.