Thay đổi người quản lý Tài khoản thương hiệu của bạn

Nếu bạn là chủ sở hữu một Tài khoản thương hiệu, bạn có thể:

 • Thêm người để trợ giúp quản lý tài khoản và các dịch vụ của Google mà tài khoản sử dụng
 • Chọn mức độ kiểm soát của mỗi người trên tài khoản đó
 • Thay đổi chủ sở hữu chính của tài khoản

Tìm hiểu thêm về Tài khoản thương hiệu.

Xem hoặc thêm người

Để xem ai quản lý Tài khoản thương hiệu của bạn hoặc mời người mới:

 1. Chuyển đến phần Tài khoản thương hiệu trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Chọn tài khoản mà bạn muốn quản lý.
 3. Chọn Quản lý quyền. Bạn sẽ thấy một danh sách những người có thể quản lý tài khoản.
 4. Để mời người mới, hãy chọn biểu tượng Mời người dùng mới Ask people to manage.
 5. Nhập địa chỉ email của họ.
 6. Dưới tên của họ, hãy chọn vai trò của họ:
  • Chủ sở hữu có thể thực hiện nhiều hành động nhất, và họ kiểm soát những ai quản lý tài khoản. Một tài khoản phải có một chủ sở hữu chính.
  • Người quản lý có thể sử dụng các dịch vụ của Google có hỗ trợ Tài khoản thương hiệu, như chia sẻ hình ảnh trên Google Photos hoặc đăng video trên YouTube.
  • Người quản lý truyền thông có thể làm những việc tương tự như người quản lý, nhưng họ không thể sử dụng YouTube.
 7. Chọn Mời sau đó Xong.

Những người bạn mời sẽ nhận được email để chấp nhận lời mời của bạn.

Thay đổi vai trò hoặc xóa người

 1. Chuyển đến phần Tài khoản thương hiệu trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Chọn tài khoản mà bạn muốn quản lý.
 3. Chọn Quản lý quyền. Bạn sẽ thấy một danh sách những người có thể quản lý tài khoản.
 4. Từ đây, bạn có thể:
  • Thay đổi vai trò của người khác: Bên cạnh tên của người đó, chọn vai trò hiện tại của họ, sau đó chọn vai trò mới.
  • Xóa người khác: Bên cạnh tên của người đó, hãy chọn biểu tượng Xóa Xóa. Xác nhận sự lựa chọn của bạn nếu được hỏi.
 5. Chọn Xong.

Bạn có thể xóa vai trò chủ sở hữu hoặc người quản lý của chính mình. Nếu bạn là chủ sở hữu chính và muốn rời khỏi tài khoản, thì trước tiên, bạn cần phải thay đổi vai trò của một người khác thành "Chủ sở hữu chính".

Thay đổi chủ sở hữu chính của Tài khoản thương hiệu

Quan trọng: Phải mất một ngày để chuyển quyền sở hữu chính đối với Tài khoản thương hiệu cho người khác.

 1. Trên máy tính, hãy mở phần Tài khoản thương hiệu trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Chọn tài khoản mà bạn muốn quản lý.
 3. Nhấp vào Quản lý quyền.
 4. Trong danh sách xuất hiện, hãy tìm người mà bạn muốn chuyển quyền sở hữu chính.
 5. Bên cạnh tên của người đó, nhấp vào mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Chủ sở hữu chính sau đó Chuyển.

Trước khi quá trình chuyển hoàn thành, bạn vẫn có thể dừng quá trình. Nếu sau đó, bạn quyết định rằng bạn không còn muốn người này là chủ sở hữu chính nữa, hãy thay đổi vai trò của họ hoặc xóa họ khỏi tài khoản.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?