เปลี่ยนผู้ที่จัดการบัญชีแบรนด์ของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีแบรนด์ คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เพิ่มคนที่จะช่วยจัดการบัญชีและบริการต่างๆ ของ Google ที่บัญชีใช้อยู่
 • เลือกว่าแต่ละคนจะมีสิทธิ์ในบัญชีมากน้อยเพียงใด
 • เปลี่ยนผู้ที่จะเป็นเจ้าของหลักของบัญชี 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีแบรนด์

ดูหรือเพิ่มคน

วิธีดูว่าใครเป็นคนจัดการบัญชีแบรนด์หรือเชิญคนเพิ่ม

 1. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ในบัญชี Google
 2. ในส่วน "บัญชีแบรนด์ของคุณ" ให้เลือกบัญชีที่ต้องการจัดการ
 3. เลือกจัดการสิทธิ์ คุณจะเห็นรายชื่อคนที่จัดการบัญชีนี้ได้
 4. หากต้องการเชิญคนใหม่เข้ามา ให้เลือก "เชิญผู้ใช้ใหม่" Ask people to manage
 5. ป้อนอีเมลของคนเหล่านั้น
 6. ที่ใต้ชื่อ ให้เลือกบทบาทดังต่อไปนี้
  • เจ้าของจะมีสิทธิ์ทำการดำเนินการส่วนใหญ่ และควบคุมว่าใครจะจัดการบัญชี โดยแต่ละบัญชีต้องมีเจ้าของหลัก 1 คน
  • ผู้จัดการสามารถใช้บริการต่างๆ ของ Google ที่สนับสนุนบัญชีแบรนด์ เช่น แชร์รูปภาพใน Google Photos หรือโพสต์วิดีโอใน YouTube
  • ผู้จัดการการติดต่อสื่อสารทำสิ่งต่างๆ ได้เหมือนผู้จัดการ แต่จะใช้ YouTube ไม่ได้
 7. แตะเชิญ จากนั้น เสร็จสิ้น

คนที่คุณเชิญจะได้รับอีเมลซึ่งใช้ตอบรับคำเชิญได้

เปลี่ยนบทบาทหรือนำคนออก

สำคัญ: คุณต้องเป็นเจ้าของบัญชีมาแล้ว 7 วันก่อนที่จะนำผู้จัดการหรือเจ้าของออกได้ หากเป็นเจ้าของมาไม่ถึง 7 วัน คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 

 1. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ในบัญชี Google
 2. ในส่วน "บัญชีแบรนด์ของคุณ" ให้เลือกบัญชีที่ต้องการจัดการ
 3. เลือกจัดการสิทธิ์ คุณจะเห็นรายชื่อคนที่จัดการบัญชีนี้ได้
 4. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • เปลี่ยนบทบาทของคนในบัญชี: ข้างชื่อของบุคคลนั้น ให้เลือกบทบาทปัจจุบัน แล้วเลือกบทบาทใหม่
  • นำคนในบัญชีออก: ข้างชื่อของบุคคลนั้น ให้เลือก "นำออก" นำออก หากระบบถาม ให้ยืนยันการนำออก
 5. แตะเสร็จสิ้น

คุณนำตนเองออกจากการเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการได้ แต่หากคุณเป็นเจ้าของหลักและต้องการออกจากบัญชี ก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทให้คนอื่นเป็น "เจ้าของหลัก" ก่อน

เปลี่ยนเจ้าของหลักของบัญชีแบรนด์

ผู้จัดการหรือเจ้าของบัญชีแบรนด์จะเปลี่ยนเป็นเจ้าของหลักได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • บุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าของมาแล้ว 7 วันขึ้นไป
 • บุคคลที่จะมาเป็นเจ้าของหลักเป็นผู้จัดการหรือเจ้าของมาแล้ว 7 วันขึ้นไป

หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิดส่วนบัญชีแบรนด์ของบัญชี Google
 2. ในส่วน "บัญชีแบรนด์ของคุณ" ให้เลือกบัญชีที่ต้องการจัดการ
 3. คลิกจัดการสิทธิ์
 4. ค้นหาคนที่แสดงอยู่ในรายการซึ่งคุณต้องการโอนการเป็นเจ้าของหลักให้
 5. ข้างชื่อของบุคคลนั้น ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น เจ้าของหลัก จากนั้น โอน

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ยินดีต้อนรับสู่บัญชี Google

เราพบว่าคุณมีบัญชี Google ใหม่ ดูวิธีปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานรายการตรวจสอบบัญชี Google

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก