เปลี่ยนผู้ที่จัดการบัญชีแบรนด์ของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีแบรนด์ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เพิ่มคนที่จะช่วยจัดการบัญชีและบริการต่างๆ ของ Google ที่บัญชีใช้อยู่
 • เลือกว่าแต่ละคนจะมีสิทธิ์ในบัญชีมากน้อยเพียงใด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีแบรนด์

ดูหรือเพิ่มผู้คน

วิธีดูผู้ที่จัดการบัญชีแบรนด์หรือเชิญผู้คนใหม่

 1. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ในบัญชี Google
 2. เลือกบัญชีที่ต้องการจัดการ
 3. เลือกจัดการสิทธิ์ คุณจะเห็นรายชื่อคนที่จัดการบัญชีนี้ได้
 4. หากต้องการเชิญคนใหม่เข้ามา ให้เลือก "เชิญผู้ใช้ใหม่" Ask people to manage
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลของคนเหล่านั้น
 6. ที่ใต้ชื่อ ให้เลือกบทบาทดังต่อไปนี้
  • เจ้าของจะมีสิทธิ์ทำการดำเนินการส่วนใหญ่ และควบคุมว่าใครจะจัดการบัญชี โดยแต่ละบัญชีต้องมีเจ้าของหลัก 1 คน
  • ผู้จัดการสามารถใช้บริการต่างๆ ของ Google ที่สนับสนุนบัญชีแบรนด์ เช่น แชร์รูปภาพใน Google Photos หรือโพสต์วิดีโอใน YouTube
  • ผู้จัดการการติดต่อสื่อสารทำสิ่งต่างๆ ได้เหมือนผู้จัดการ แต่จะใช้ YouTube ไม่ได้
 7. เลือกเชิญ จากนั้น เสร็จสิ้น

คนที่คุณเชิญจะได้รับอีเมลซึ่งใช้ตอบรับคำเชิญได้

เปลี่ยนบทบาทหรือนำผู้คนออก

 1. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ในบัญชี Google
 2. เลือกบัญชีที่ต้องการจัดการ
 3. เลือกจัดการสิทธิ์ คุณจะเห็นรายชื่อคนที่จัดการบัญชีนี้ได้
 4. จากที่นี่ คุณสามารถดำเนินการดังนี้
  • เปลี่ยนบทบาทของคนในบัญชี: ถัดจากชื่อของบุคคลนั้น ให้เลือกบทบาทปัจจุบันของพวกเขา แล้วเลือกบทบาทใหม่
  • นำคนในบัญชีออก: เลือก "นำออก" นำออก ข้างชื่อของบุคคลนั้น หากระบบถาม ให้ยืนยันการเลือกของคุณ
 5. เลือกเสร็จสิ้น

คุณนำตนเองออกจากการเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการได้ แต่หากคุณเป็นเจ้าของหลักและต้องการออกจากบัญชี ก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทให้คนอื่นเป็น "เจ้าของหลัก" ก่อน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร