Zmena správcov účtu značky

Ak ste vlastníkom účtu značky, môžete:

 • pridať ďalších ľudí, ktorí vám budú pomáhať s jeho správou a správou služieb Google, ktoré používa;
 • vybrať úroveň kontroly nad účtom pre jednotlivé osoby;
 • zmeniť hlavného vlastníka účtu. 

Ďalšie informácie o účtoch značky

Zobrazenie alebo pridanie ľudí

Ak chcete zobraziť správcov svojho účtu značky alebo pozvať nových ľudí, postupujte takto:

 1. Vo svojom iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu a potom Účet Google. Ak nepoužívate Gmail, prejdite na myaccount.google.com.
 1. Klepnite hore na položku Údaje a ochrana súkromia.
 2. Posuňte zobrazenie na sekciu Údaje z aplikácií a služieb, ktoré používate.
 3. V sekcii Aplikácie a služby klepnite na Obsah uložený zo služieb Googlu a potom Účty značky.
 4. V sekcii Vaše účty značiek vyberte účet, ktorý chcete spravovať.
 5. Klepnite na Spravovať povolenia. Zobrazí sa zoznam osôb, ktoré môžu účet spravovať.
 6. Ak chcete pozvať nových ľudí, vyberte Pozvať nových používateľov Ask people to manage.
 7. Zadajte ich e‑mailové adresy.
 8. Pod jednotlivými menami zvoľte požadované roly:
  • Vlastníci môžu vykonávať najviac akcií a majú pod kontrolou, kto účet spravuje. Účet musí mať jedného hlavného vlastníka.
  • Správcovia môžu používať služby Googlu, ktoré podporujú účty značiek, napríklad môžu zdieľať fotky vo Fotkách Google alebo zverejňovať videá na YouTube.
  • Správcovia komunikácie môžu vykonávať rovnaké činnosti ako správcovia, nemôžu však používať YouTube.
 9. Klepnite na Pozvať a potom Hotovo.

Pozvaní ľudia dostanú správu s možnosťou prijať pozvánku.

Zmena rolí alebo odobratie osôb

Dôležité: Ak chcete odobrať správcov alebo vlastníkov, musíte byť vlastníkom účtu aspoň sedem dní. Ak ste vlastníkom menej ako sedem dní, zobrazí sa chybové hlásenie. 

 1. Vo svojom iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu a potom Účet Google. Ak nepoužívate Gmail, prejdite na myaccount.google.com.
 1. Klepnite hore na položku Údaje a ochrana súkromia.
 2. Posuňte zobrazenie na sekciu Údaje z aplikácií a služieb, ktoré používate.
 3. V sekcii Aplikácie a služby klepnite na Obsah uložený zo služieb Googlu a potom Účty značky.
 4. V sekcii Vaše účty značiek vyberte účet, ktorý chcete spravovať.
 5. Klepnite na Spravovať povolenia. Zobrazí sa zoznam osôb, ktoré môžu účet spravovať.
 6. Potom môžete:
  • Zmeniť rolu používateľa: vedľa mena osoby zvoľte jej aktuálnu rolu a následne vyberte novú.
  • Odobrať používateľa: vedľa mena osoby vyberte Odobrať Odobrať. Ak sa zobrazí výzva, výber potvrďte.
 7. Klepnite na Hotovo.

Seba ako vlastníka alebo správcu môžete odobrať. Ak ste hlavný vlastník a chcete opustiť účet, musíte najskôr určiť inú osobu ako hlavného vlastníka.

Zmena hlavného vlastníka účtu značky

Ako hlavného vlastníka môžete nastaviť ľubovoľného správcu alebo vlastníka účtu značky, ak sú splnené tieto podmienky:

 • Osoba, ktorá vykonáva zmenu, je majiteľom najmenej sedem dní.
 • Osoba, ktorá sa stane novým hlavným vlastníkom, bola správcom alebo vlastníkom najmenej sedem dní.

Ak niektorá z týchto podmienok nie je splnená, zobrazí sa chybové hlásenie.

 1. Vo svojom iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu a potom Účet Google. Ak nepoužívate Gmail, prejdite na myaccount.google.com.
 1. Klepnite hore na položku Údaje a ochrana súkromia.
 2. Posuňte zobrazenie na sekciu Údaje z aplikácií a služieb, ktoré používate.
 3. V sekcii Aplikácie a služby klepnite na Obsah uložený zo služieb Googlu a potom Účty značky.
 4. V sekcii Vaše účty značiek vyberte účet, ktorý chcete spravovať.
 5. Klepnite na Spravovať povolenia. Zobrazí sa zoznam osôb, ktoré môžu účet spravovať.
 6. Nájdite príslušnú osobu, na ktorú chcete preniesť hlavné vlastníctvo.
  • Tip: Ak danú osobu nemôžete nájsť, musíte ju pridať ako vlastníka. Keď prijme vašu pozvánku, skúste to znova od prvého kroku.
 7. Vedľa jej mena klepnite na šípku nadol Šípka nadol a potom Hlavný vlastník a potom Preniesť.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
7007070647596631970
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
70975