Określanie osób zarządzających kontem marki

Jeśli jesteś właścicielem konta marki, możesz:

 • dodać osoby, które pomogą Ci w zarządzaniu kontem i powiązanymi z nim usługami Google;
 • określić uprawnienia tych osób do konta;
 • wyznaczyć innego głównego właściciela konta.

Więcej informacji o kontach marki

Wyświetlanie i dodawanie osób

Aby wyświetlić osoby zarządzające kontem marki lub zaprosić nowe osoby:

 1. Otwórz sekcję Konta marki na swoim koncie Google.
 2. Wybierz konto, którym chcesz zarządzać.
 3. Kliknij Zarządzaj uprawnieniami. Zobaczysz listę osób, które mogą zarządzać kontem.
 4. Aby zaprosić nowe osoby, wybierz Zaproś nowych użytkowników Ask people to manage.
 5. Wpisz ich adresy e-mail.
 6. Pod ich nazwiskami wybierz odpowiednie role:
  • Właściciele mogą wykonywać większość czynności i nadawać uprawnienia do zarządzania kontem. Konto musi mieć jednego głównego właściciela.
  • Menedżerowie mogą korzystać z usług Google, które działają z kontami marki, np. udostępniać zdjęcia w Zdjęciach Google lub publikować filmy w YouTube.
  • Menedżerowie ds. komunikacji mają takie same uprawnienia jak menedżerowie, ale nie mogą korzystać z YouTube.
 7. Wybierz Zaproś a potem Gotowe.

Zaproszone osoby otrzymają e-maila umożliwiającego zaakceptowanie zaproszenia.

Zmienianie ról i usuwanie osób

 1. Otwórz sekcję Konta marki na swoim koncie Google.
 2. Wybierz konto, którym chcesz zarządzać.
 3. Kliknij Zarządzaj uprawnieniami. Zobaczysz listę osób, które mogą zarządzać kontem.
 4. Tutaj możesz:
  • Zmienić czyjąś rolę: obok imienia i nazwiska wybranej osoby kliknij jej obecną rolę, a potem wybierz nową.
  • Usunąć osobę: obok jej imienia i nazwiska kliknij Usuń Usuń. Potwierdź swój wybór, gdy Cię o to poprosimy.
 5. Kliknij Gotowe.

Możesz usunąć siebie jako właściciela lub menedżera. Jeśli chcesz zrezygnować z roli głównego właściciela konta, najpierw musisz przypisać rolę „Główny właściciel” innej osobie.

Zmiana głównego właściciela konta marki

Ważne: zmiana głównego właściciela konta marki jest realizowana w ciągu jednego dnia.

 1. Na komputerze otwórz sekcję Konta marki na swoim koncie Google.
 2. Wybierz konto, którym chcesz zarządzać.
 3. Kliknij Zarządzaj uprawnieniami.
 4. Znajdź na liście osobę, która ma zostać głównym właścicielem.
  • Uwaga: jeśli nie możesz znaleźć tej osoby, musisz dodać ją jako właściciela. Gdy zaakceptuje Twoje zaproszenie, zacznij ponownie od kroku 1.
 5. Obok imienia i nazwiska tej osoby kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Główny właściciel a potem Przenieś.

Dopóki przeniesienie własności nie zostanie ukończone, możesz wstrzymać proces. Jeśli później zdecydujesz, że nie chcesz, aby ta osoba była głównym właścicielem, możesz zmienić jej rolę lub usunąć ją z konta.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?