Określanie osób zarządzających kontem marki

Jeśli jesteś właścicielem konta marki, możesz:

 • dodać osoby, które pomogą Ci w zarządzaniu kontem i powiązanymi z nim usługami Google;
 • określić uprawnienia tych osób do konta;
 • wyznaczyć innego głównego właściciela konta.

Więcej informacji o kontach marki

Wyświetlanie i dodawanie osób

Aby dowiedzieć się, kto zarządza Twoim kontem marki, lub zaprosić nowe osoby:

 1. Na swoim koncie Google otwórz sekcję Konta marki.
 2. Wybierz konto, którym chcesz zarządzać.
 3. Kliknij Zarządzaj uprawnieniami. Zobaczysz listę osób, które mogą zarządzać kontem.
 4. Aby zaprosić nowe osoby, wybierz Zaproś nowych użytkowników Ask people to manage.
 5. Wpisz ich adresy e-mail.
 6. Pod ich imionami i nazwiskami wybierz odpowiednie role:
  • Właściciele mogą wykonywać większość czynności i nadawać uprawnienia do zarządzania kontem. Konto musi mieć jednego głównego właściciela.
  • Menedżerowie mogą korzystać z usług Google, które działają z kontami marki, np. udostępniać zdjęcia w Zdjęciach Google lub publikować filmy w YouTube.
  • Menedżerowie ds. komunikacji mają takie same uprawnienia jak menedżerowie, ale nie mogą korzystać z YouTube.
 7. Kliknij Zaproś a potem Gotowe.

Zaproszone osoby otrzymają e-maila umożliwiającego zaakceptowanie zaproszenia.

Zmienianie ról i usuwanie osób

Ważne: aby móc usuwać menedżerów i właścicieli, musisz być właścicielem konta od co najmniej 7 dni. Jeśli jesteś właścicielem krócej, pojawi się komunikat o błędzie.

 1. Na swoim koncie Google otwórz sekcję Konta marki.
 2. Wybierz konto, którym chcesz zarządzać.
 3. Kliknij Zarządzaj uprawnieniami. Zobaczysz listę osób, które mogą zarządzać kontem.
 4. Tutaj możesz:
  • Zmienić czyjąś rolę: obok imienia i nazwiska wybranej osoby kliknij jej obecną rolę, a potem wybierz nową.
  • Usunąć osobę: obok jej imienia i nazwiska kliknij Usuń Usuń. Potwierdź swój wybór, gdy Cię o to poprosimy.
 5. Kliknij Gotowe.

Możesz usunąć siebie jako właściciela lub menedżera. Jeśli chcesz zrezygnować z roli głównego właściciela konta, najpierw musisz przypisać rolę „Główny właściciel” innej osobie.

Zmienianie głównego właściciela konta marki

Każdy menedżer lub właściciel konta marki może zostać głównym właścicielem, jeśli:

 • osoba wprowadzająca zmianę jest właścicielem od co najmniej 7 dni;
 • osoba, która zostaje nowym głównym właścicielem, jest menedżerem lub właścicielem od co najmniej 7 dni.

Jeśli którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony, pojawi się komunikat o błędzie.

 1. Na swoim koncie Google na komputerze otwórz sekcję Konta marki.
 2. Wybierz konto, którym chcesz zarządzać.
 3. Kliknij Zarządzaj uprawnieniami.
 4. Znajdź na liście osobę, która ma zostać głównym właścicielem.
  • Uwaga: jeśli nie możesz znaleźć tej osoby, musisz dodać ją jako właściciela. Gdy zaakceptuje Twoje zaproszenie, zacznij ponownie od kroku 1.
 5. Obok imienia i nazwiska tej osoby kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Główny właściciel a potem Przenieś.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?