Wijzigen wie uw merkaccount beheert

Als u eigenaar van een merkaccount bent, kunt u het volgende doen:

 • Mensen toevoegen om te helpen bij het beheren van het merkaccount en de Google-services die hiervoor worden gebruikt
 • Kiezen in welke mate elke persoon het account kan beheren
 • Wijzigen wie de primaire eigenaar van het account is

Meer informatie over merkaccounts

Mensen bekijken of toevoegen

Bekijken wie uw merkaccount beheert of nieuwe mensen uitnodigen:

 1. Ga naar het gedeelte Merkaccounts van uw Google-account.
 2. Kies het account dat u wilt beheren.
 3. Selecteer Rechten beheren. Er wordt een lijst weergegeven met de mensen die het account kunnen beheren.
 4. Kies Nieuwe gebruikers uitnodigen Ask people to manage om nieuwe mensen uit te nodigen.
 5. Geef hun e-mailadressen op.
 6. Kies onder hun namen wat hun rol moet zijn:
  • Eigenaren kunnen de meeste acties uitvoeren en ze bepalen wie het account beheert. Een account moet één primaire eigenaar hebben.
  • Beheerders kunnen Google-services gebruiken die ondersteuning bieden voor merkaccounts, zoals het delen van foto's op Google Foto's of het plaatsen van video's op YouTube.
  • Communicatiebeheerders kunnen hetzelfde doen als beheerders, maar kunnen YouTube niet gebruiken.
 7. Selecteer Uitnodigen en vervolgens Gereed.

Mensen die u uitnodigt, ontvangen een e-mail waarin ze uw uitnodiging kunnen accepteren.

Rollen wijzigen of mensen verwijderen

 1. Ga naar het gedeelte Merkaccounts van uw Google-account.
 2. Kies het account dat u wilt beheren.
 3. Selecteer Rechten beheren. Er wordt een lijst weergegeven met de mensen die het account kunnen beheren.
 4. Vervolgens kunt u:
  • Iemands rol wijzigen: Selecteer de huidige rol naast de naam van de persoon en kies vervolgens een nieuwe rol.
  • Iemand verwijderen: Selecteer Verwijderen Verwijderen naast de naam van de persoon. Bevestig uw keuze als dit wordt gevraagd.
 5. Selecteer Gereed.

U kunt zichzelf verwijderen als eigenaar of beheerder. Als u de primaire eigenaar bent en het account wilt verlaten, moet u eerst de rol van een andere persoon wijzigen in 'Primaire eigenaar'.

De primaire eigenaar van uw merkaccount wijzigen

Belangrijk: Het duurt een dag om het primaire eigendom van een merkaccount over te dragen aan iemand anders.

 1. Open op uw computer het gedeelte Merkaccounts van uw Google-account.
 2. Kies het account dat u wilt beheren.
 3. Klik op Rechten beheren.
 4. Zoek de vermelde persoon aan wie u het primaire eigendom wilt overdragen.
  • Opmerking: Als u de persoon niet kunt vinden, moet u deze persoon als eigenaar toevoegen. Nadat de uitnodiging is geaccepteerd, probeert u het opnieuw vanaf stap 1.
 5. Tik naast de naam op de pijl-omlaag Pijl-omlaag en vervolgens Primaire eigenaar en vervolgens Overdragen.

Zolang de overdracht nog niet is voltooid, kunt u deze nog stopzetten. Als u later besluit dat u niet meer wilt dat deze persoon de primaire eigenaar is, wijzigt u de rol of verwijdert u deze persoon uit het account.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?