הגדרת מנהלים בחשבון המותג ועריכת ההרשאות שלהם

אם יש לך חשבון מותג, יש לך אפשרות:

 • להוסיף אנשים שיעזרו לנהל את החשבון ואת שירותי Google שאיתם הוא פועל
 • לבחור את מידת השליטה שיש לכל אדם בחשבון
 • לשנות את בעל החשבון הראשי

לרשותכם מידע נוסף על חשבונות מותג.

הוספת אנשים והצגתם

כדי לראות את המנהלים של חשבון המותג או להזמין אנשים חדשים:

 1. עוברים לקטע חשבונות מותג בחשבון Google.
 2. בוחרים את החשבון שרוצים לנהל.
 3. בוחרים באפשרות ניהול הרשאות. תוצג רשימה של כל האנשים שיכולים לנהל את החשבון.
 4. כדי להזמין אנשים חדשים, בוחרים באפשרות 'הזמנת משתמשים חדשים' Ask people to manage.
 5. הזן את כתובות האימייל שלהם.
 6. מתחת לשמות, בחר תפקיד לכל אדם:
  • בעלים מורשים לבצע את רוב הפעולות ומחליטים מי מנהל את החשבון. לכל חשבון יכול להיות רק בעלים ראשי אחד.
  • מנהלים יכולים להשתמש בשירותי Google התומכים בחשבונות מותג. לדוגמה, לשתף תמונות בתמונות Google או לפרסם סרטונים ב-YouTube.
  • מנהלי תקשורת יכולים לבצע את אותן הפעולות כמו מנהלים, אבל לא יכולים להשתמש ב-YouTube.
 7. בוחרים באפשרות הזמנה ואז סיום.

האנשים שיוזמנו על-ידכם יקבלו הודעת אימייל שבה הם יוכלו לאשר את ההזמנה.

שינוי תפקידים והסרת אנשים

 1. עוברים לקטע חשבונות מותג בחשבון Google.
 2. בוחרים את החשבון שרוצים לנהל.
 3. בוחרים באפשרות ניהול הרשאות. תוצג רשימה של כל האנשים שיכולים לנהל את החשבון.
 4. מכאן ניתן:
  • לשנות תפקיד של מנהל: לצד שמו של האדם, בוחרים את התפקיד הנוכחי שלו ולאחר מכן בוחרים תפקיד חדש.
  • להסיר מישהו: לצד שמו של האדם, בוחרים בסמל ההסרה הסרה. אם תתבקש, אשר את הבחירה.
 5. בחר באפשרות סיום.

תוכלו להסיר את עצמכם מתפקיד של בעלים או מתפקיד של מנהל. הערה: אם אתם הבעלים הראשי וברצונכם לעזוב את החשבון, תצטרכו תחילה למנות אדם אחר לתפקיד "הבעלים הראשי".

שינוי הבעלים הראשי של חשבון המותג

חשוב: העברת הבעלות הראשית על חשבון מותג לאדם אחר נמשכת יום אחד.

 1. במחשב, פותחים את הקטע חשבונות מותג של חשבון Google.
 2. בוחרים את החשבון שרוצים לנהל.
 3. לוחצים על ניהול הרשאות.
 4. מאתרים את האדם ברשימה שרוצים להעביר אליו את הבעלות הראשית.
  • הערה: אם לא מצליחים למצוא את האדם הזה, צריך להוסיף אותו כבעלים. לאחר קבלת ההזמנה, מנסים שוב את שלב 1.
 5. לצד שם האדם, לוחצים על החץ למטה חץ למטהואז בעלים ראשי ואז העברה.

אפשר להפסיק את ההעברה עד שתושלם. אם מחליטים מאוחר יותר שלא רוצים שהאדם הזה יהיה הבעלים הראשי, משנים את התפקיד שלו ומסירים אותו מהחשבון.